Handelscontracten en mededinging

Dagelijks maken ondernemers afspraken. In Nederland geldt het beginsel van contractsvrijheid: in principe mag u iedere afspraak maken die u wilt. Er zijn echter wettelijke beperkingen. Stellicher advocaten begeleidt en adviseert ondernemers bij de onderhandelingen en het schriftelijk vastleggen van -rechtsgeldige- afspraken.

Vooruitkijken en toekomstige risico’s signaleren, dat is belangrijk als ondernemer. Met het opstellen van overeenkomsten en algemene voorwaarden doet u aan risicomanagement. Bijvoorbeeld over inkoop en levering, over looptijd, over beëindigingsregelingen, over betalingscondities of over aansprakelijkheidsbeperking. De specialisten van Stellicher verplaatsen zich in uw onderneming, adviseren u. We wijzen u op afspraken die mogelijk niet zijn toegestaan. En we staan u bij wanneer er conflicten ontstaan als afspraken niet worden nagekomen.

Niks missen over Handelscontracten en mededinging

Schrijf u in en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Handelscontracten en mededinging