Blog Gepubliceerd op 4-5-2018

Wie van de nabestaanden heeft na crematie zeggenschap over en recht op de as en de urn?

Elsa van Olmen