Direct advies
Afstand doen van partneralimentatie in een mediation

MR. H.C.D. BOS

Advocaat familie-en erfrecht
Actueel Gepubliceerd op 07 september, 2016

Afstand doen van partneralimentatie in een mediation

Een aantal weken terug kreeg ik van een cliënte een concept echtscheidingsconvenant voorgelegd van een mediator uit de regio. In dit concept was, natuurlijk, opgenomen dat mijn cliënte definitief afstand zou doen van partneralimentatie. Dit terwijl zij en haar man op dat moment bijna 10 jaar getrouwd waren en twee jonge kinderen hadden.

Direct advies

Mijn cliënte had, in overleg met haar man, besloten om na de geboorte van het eerste kind, minder te gaan werken en haar carrière voorlopig op een lager pitje te zetten. Haar uren waren inmiddels geminderd tot 20 uur per week. Haar man werkte (meer dan) fulltime en mijn cliënte runde het gezin, naast haar baan. Het inkomensverschil tussen beide partners was groot. Het inkomen van mijn cliënte bedroeg ongeveer een kwart van het totale gezinsinkomen.

Tijdens het gesprek vroeg ik mijn cliënte waarom zij afstand deed van het recht op partneralimentatie. Dit was opvallend gezien de jonge leeftijd van de kinderen, de gezamenlijke beslissing om minder te gaan werken en het gezin te runnen en het feit dat zij op grond van de wet recht had op 12 jaar partneralimentatie.

Afstand doen van partneralimentatie in een mediation

Niet bewust van risico standaardmodel

Mijn cliënte was zich hiervan niet bewust. Zij gaf aan te hebben begrepen dat het vrij gebruikelijk was om deze bepaling op te nemen in het echtscheidingsconvenant. Doordat de regeling werd gepresenteerd als een standaardregeling had zij het lastig gevonden hier verder op in te gaan, ook omdat zij haar man niet tegen de haren in wilde strijken.

Laat ik voorop stellen dat er diverse goede redenen zijn om definitief afstand te doen van partneralimentatie en dat ik daar in bepaalde gevallen ook voorstander van ben. Er zijn echter situaties, zoals die van mijn cliënte, waarin je goed moet nadenken over deze beslissing. Immers, door de echtscheiding zal mijn cliënte in een volstrekt andere financiële situatie terechtkomen en in dit geval zelfs net boven bijstandsniveau komen te leven.

Uit diverse onderzoeken, waaronder het CBS-onderzoek van Anne Marthe Bouman, blijkt dat het inkomen na een echtscheiding fors daalt, en in 16% van de echtscheidingen zelfs onder de armoedegrens terecht komt. Indien een kind in armoede opgroeit, beperkt dit zijn uitgangspositie en heeft een kind slechtere ontwikkelingskansen (zie ‘Eenoudergezinnen’ Van het Nederlands Jeugdinstituut). Het kan dan ook juist in het belang van je kinderen zijn om een beroep te doen op je recht op partneralimentatie.

LEES OOK - Second-opinion bij mediation in echtscheiding; goedkoop is duurkoop 

Daarnaast kan partneralimentatie, zeker vlak na de echtscheiding, een mogelijkheid zijn om jezelf financieel te herstellen en je ruimte bieden om je positie op de arbeidsmarkt te verbeteren, bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding. Hiermee kan je jouw financiële positie verbeteren en zal je eerder financieel onafhankelijk kunnen zijn, waardoor je in de toekomst geen gebruik meer hoeft te maken van het recht op partneralimentatie. Het kan dan ook in het belang van je partner zijn om jou de mogelijkheid te bieden om partneralimentatie te ontvangen.

Ook ben ik van mening dat je pas afstand moet doen van je rechten als je weet wat die inhouden. Laat je dan ook informeren wat het recht op partneralimentatie inhoudt, op welk bedrag je recht zou hebben (laat dit berekenen!) en gedurende welke termijn. Pas wanneer je dit weet, kan je naar mijn mening een weloverwogen beslissing nemen om al dan niet definitief afstand te doen van je recht op partneralimentatie.

Tot slot

Tot slot: laat je niet leiden door emoties bij het nemen van beslissingen over de inhoud van je echtscheidingsconvenant. Dit is een zeer belangrijke overeenkomst die gedurende de jaren na je echtscheiding invloed zal hebben op jouw situatie, zowel emotioneel als financieel. Niets is makkelijker om deze overeenkomst af te raffelen zodat de echtscheiding zo snel mogelijk kan worden geregeld en je van de pijn af bent. Het is echter van belang een weloverwogen beslissing te nemen. En als je dit zelf niet lukt, laat je dan bijstaan.

Stel onze specialist een vraag!

 

Direct advies

Neem contact op met MR. H.C.D. BOS

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën