Voorwaarden & Reglementen

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Deze website is eigendom van Stellicher advocaten N.V. De informatie op deze site bevat uitsluitend algemene informatie en adviezen gegeven op onze website zijn niet vanzelfsprekend van toepassing op uw persoonlijke situatie.

Stellicher advocaten streeft ernaar om de gebruiker zo actueel en correct mogelijke informatie te verschaffen. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de site onvolledig of onjuist is. Stellicher advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie aangeboden op onze website.

Nederlands recht

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze site is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden.