Advocaten met ideeën over Aansprakelijkheid, Verzekeringen & Letselschade

Niet zelden veroorzaakt één fout flinke schade. Schade voor jou als ondernemer bijvoorbeeld, omdat je zelf letsel oploopt of een werknemer een ongeval krijgt. Dan komt er veel op je af. Wie is aansprakelijk? Kun je een beroep doen op een verzekering en hoe pak je de problemen door het ongeval aan? Stellicher advocaten staat je bij.

Aansprakelijkheid, Verzekeringen & Letselschade

Bij schade of letsel speelt de verzekering vaak een grote rol. Was je verzekerd? Keert je eigen verzekering of de verzekeraar van de tegenpartij uit? Stellicher onderzoekt de claim, informeert en adviseert. Gaan we onderhandelen of procederen? Op basis van de juiste informatie bepalen we samen met jou de strategie.

Reageren in plaats van procederen

Een werkgever deed een beroep op zijn verzekering omdat een werknemer een claim indiende. De boodschap van de verzekeraar? U bent te laat. Daarmee hing de werkgever een groot financieel risico boven het hoofd. Zou daar een procedure bijkomen, met bijbehorende kosten, dan was het financieel belang helemaal groot. In plaats van te gaan procederen belde Stellicher advocaten de verzekeraar en vroeg om een inhoudelijke reactie. Van professional tot professional. Met resultaat! De werkgever mocht alsnog de gevraagde gegevens doorgeven, waarna de verzekeraar de zaak zou beoordelen. Met dekking van de claim als gevolg. Opgelost!

idee
reageren in plaats
van procederen