Transport, Logistiek & Automotive

De sectoren transport, logistiek en automotive zijn breed vertegenwoordigd in de regio Gelderland. Stellicher is bekend met deze sectoren, de specifieke regelgeving en de mogelijke vragen en problemen waar je als ondernemer in deze branches tegenaan loopt. We zijn dan ook al jarenlang de vaste juridische sparringpartner van veel ondernemers in deze sectoren. En we zetten onze kennis en ervaring graag in om ook jouw onderneming verder te helpen. Hoe we dat zoal doen lees je hieronder.

Overname concurrent uit transportbranche

Een transportondernemer nam het besluit om een concurrent over te nemen. Daarbij ging het om de overname van de aandelen van elf bedrijven, die zich bezighouden met het verkopen, onderhouden, repareren en spuiten van bedrijfswagens. Wij hebben onze cliënt in alle fasen van deze overname begeleid, van de intentieverklaring tot een uitgebreid due diligence-onderzoek. En van de contractvorming tot de ondertekening en levering van de aandelen. Tijdens het due diligence-onderzoek werden branchespecifieke risico’s gesignaleerd, zoals mogelijke bodem- en grondwaterverontreiniging bij de spuiterij, waarvoor specifieke vrijwaringen in de koopovereenkomst werden opgenomen.

Optimalisatie positie DGA bij failliet koel- en vrieshuis

Een DGA van een koel- en vrieshuis in zwaar weer vroeg ons wat hij nog kon ondernemen om zijn financiële positie te verbeteren: hij had veel eigen geld in zijn onderneming gestoken. Tijdens ons onderzoek bleek dat hij wel zekerheden had bedongen in de vorm van pandrechten, maar dat hij de juiste vereisten hiervoor niet in acht had genomen. Hierop hebben wij de pandovereenkomst gecorrigeerd en vervolgens ook de registratie van toekomstige pandakten voor hem verzorgd, zodat de verpanding resultaat zou opleveren. Toen de onderneming failliet ging werd het pandrecht van de DGA erkend en kon hij zich met succes op de aan hem verpande debiteuren verhalen.

Succesvolle integratie van personeel bij een fusie van twee transportbedrijven

Op verzoek van twee transportbedrijven hebben wij het samengaan van deze bedrijven op arbeidsrechtelijk vlak begeleid. We adviseerden over het aansluiten en bijeenvoegen van alle werknemers en het integreren van de verschillende arbeidsvoorwaarden. Als twee bedrijven doorgaan als één moet kritisch worden gekeken naar het totale werknemersbestand, om bijvoorbeeld dubbel bezette functies te voorkomen. Dit leidt vaak tot verval van arbeidsplaatsen en ontslagen. Ook komen twee verschillende arbeidsvoorwaardenpakketten samen die moeten worden gelijkgetrokken of geïntegreerd. Dit is een juridisch omvangrijk proces dat precisie vereist en waarin wij onze cliënt van begin tot eind hebben begeleid, tot de ondernemingen (arbeidsrechtelijk) succesvol waren gefuseerd.

Gewonnen geschil over non-conformiteit van een verkochte vrachtwagen

Nadat een transportbedrijf een tweedehands vrachtwagen verkocht, stelde de koper dat er sprake was van non-conformiteit. Hoewel de vrachtwagen was verkocht zonder garantie en zonder geldige APK, vond de koper dat hij mocht verwachten dat de vrachtwagen geen gebreken zou vertonen. Hij startte een procedure en vorderde ontbinding. De verkoper kon succesvol een beroep doen op een bepaling in de eerder door ons opgestelde algemene voorwaarden, waarmee de ontbinding werd uitgesloten. Een beroep op de redelijkheid en billijkheid slaagde niet. Juist de omstandigheid dat de vrachtwagen zonder garantie en zonder geldige APK verkocht werd, had voor de koper aanleiding voor nader onderzoek moeten zijn.

Blijf op de hoogte

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.