Vastgoed & Recreatie

De vastgoedsector en de recreatiesector zijn altijd in beweging. Dit maakt ons werk dynamisch. Van vragen over de (ver)koop van vastgoed of aandelen tot aan het verkrijgen van vergunningen en het opstellen van arbeidscontracten: cliënten binnen deze sectoren weten ons te vinden als zij juridische vragen hebben. Daarnaast krijgen wij veel vragen van recreatieondernemers vanwege onze rol als kennispartner van de brancheorganisatie HISWA-RECRON. Hieronder vind je een paar voorbeelden van onze werkzaamheden.

Overdracht aandelen in kantorencomplex voor pensioen uit onderhandeld

Onze cliënt, een ondernemer, wilde met pensioen en vond een koper voor zijn aandelen in een groot kantorencomplex. De koper wilde echt alles onderzoeken en daar was de cliënt niet op die wijze op voorbereid. Er werd een zogenaamd due diligence-onderzoek gepland, waarbij advocaten en financiële deskundigen uitgebreid gingen onderzoeken welke verplichtingen het vastgoedbedrijf van de cliënt had. Wij hebben de cliënt geholpen alle informatie compleet en goed aan te leveren. Daarna volgde het opstellen van alle contracten. Die zijn altijd veel uitgebreider dan verwacht en na een aantal onderhandelingsrondes konden partijen elkaar de hand schudden. Het bedrijf van de cliënt werd netjes voortgezet en hij kon van zijn pensioen gaan genieten.

Begeleiding recreatieondernemer bij beëindiging permanente bewoning

Een vakantiepark is er om te recreëren. Permanente bewoning heeft een nadelig effect op de sfeer en uitstraling van een vakantiepark. Wij adviseerden een eigenaar van een vakantiepark over een integrale aanpak voor de oplossing van dit probleem. Zowel privaatrechtelijk (via de standplaatsovereenkomsten) als bestuursrechtelijk (handhaving via de gemeente) hebben wij de parkeigenaar begeleid om aan de permanente bewoning op zijn park zo snel mogelijk een einde te maken.

Succesvolle begeleiding van de aankoop van een recreatiepark

Wij waren betrokken bij de aankoop van een recreatiepark dat later zou worden geherstructureerd. Allereerst verrichtten wij voor onze cliënt, de koper, een zogenoemd due diligence-onderzoek. Wij beoordeelden de toekomstige mogelijkheden van het recreatiepark en analyseerden alle bestaande (huur)contracten, de structuur van de onderneming en de juridische status van bijvoorbeeld erfpachtcontracten, opstalrechten en verplichtingen van huurders en eigenaren. Na het due diligence-onderzoek volgden onderhandelingen met de verkoper. Voor onze cliënt was het van belang om bepaalde garanties te vragen van de verkoper. De koopovereenkomst en overdracht van het recreatiepark waren uiteindelijk het succesvolle sluitstuk van het onderzoek en de onderhandelingen.

Ondernemer begeleid bij de herstructurering van zijn vakantiepark

Een recreatieondernemer op de Waddeneilanden vroeg ons om hem te begeleiden bij de herontwikkeling van zijn vakantiepark. Het geldende bestemmingsplan bood al mogelijkheden voor een herstructurering waarbij de verhuur van jaarplaatsen volledig zou worden gestaakt. De recreatieondernemer voorzag weerstand vanuit de huidige huurders. Wij hebben het herstructureringsplan beoordeeld wat betreft de concreetheid en uitvoerbaarheid in de zin van de Recron-voorwaarden vaste plaatsen. Gezamenlijk is een plan van aanpak opgesteld over de communicatie richting de huidige recreanten en de gemeente, zodat de ondernemer op de aangewezen momenten over de noodzakelijke rapporten en vergunningen beschikte. De ondernemer ontving tijdig een positieve uitspraak van de rechter aangaande de huuropzeggingen. De ondernemer kon hierdoor het vakantiepark tijdig en conform haar (tijds)plan gaan herstructureren.

Ondernemer begeleid bij een succesvolle reorganisatie

Een ondernemer was vanwege bedrijfseconomische redenen genoodzaakt te reorganiseren en was gedwongen een deel van zijn werknemers te ontslaan. Wij hebben de ondernemer tijdens dit gehele proces bijgestaan. Een reorganisatie is complex, ingrijpend en zorgt voor een complex proces waar veel haken en ogen aan zitten. Het viel de ondernemer zwaar dat hij afscheid moest nemen van een aantal werknemers. In overleg met de ondernemer hebben wij een plan van aanpak opgesteld over  de werknemers die voor ontslag in aanmerking zouden komen en naar eventuele herplaatsingsmogelijkheden gezocht. Het is daarnaast lang niet altijd nodig om een volledige  ontslagprocedure via het UWV te doorlopen. De reorganisatie had het gewenste resultaat en heeft geleid tot voortzetting van het bedrijf van de ondernemer.

Blijf op de hoogte

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.