Direct advies
Huurrecht per 1 juli 2024: de belangrijkste wijzigingen voor verhuurders op een rij

MR. C. SELLIS

Advocaat vastgoed
Actueel Gepubliceerd op 10 juli, 2024

Huurrecht per 1 juli 2024: de belangrijkste wijzigingen voor verhuurders op een rij

Op 1 juli 2024 is de Wet vaste huurcontracten in werking getreden. Deze wet brengt aanzienlijke veranderingen met zich mee voor zowel huurders als verhuurders. Naast deze wet is op dezelfde datum de Wet betaalbare huur in werking getreden, die tot doel heeft huurwoningen betaalbaarder te maken. In deze blog bespreken we de belangrijkste punten van beide wetten en de uitzonderingen die daarop van toepassing zijn.

Direct advies

De Wet vaste huurcontracten

De Wet vaste huurcontracten heeft als doel om huurders meer zekerheid te bieden door de regels rondom tijdelijke huurcontracten te veranderen. Tot 1 juli 2024 was de Wet doorstroming huurmarkt 2015 van toepassing, waardoor het voor verhuurders mogelijk was om tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten met een maximale duur van twee jaar. De nieuwe wet beperkt deze mogelijkheden , waardoor de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd weer de norm is.

Uitzonderingen op de Wet vaste huurcontracten

Voor huurovereenkomsten voor bepaalde tijd die vóór 1 juli 2024 zijn gesloten, verandert er niets. Deze eindigen na de overeengekomen periode. Maar huurovereenkomsten die vanaf 1 juli 2024 worden gesloten, gelden in principe voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat verhuurders dus geen huurovereenkomst voor bepaalde tijd meer mogen aanbieden. In het Besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst zijn op deze regel wel enkele uitzonderingen opgenomen voor:

 1. Personen die voor hun studie tijdelijk in een andere gemeente willen wonen.
 2. Huurders die in verband met dringende werkzaamheden of renovatie hun woonruimte tijdelijk moeten verlaten.
 3. Personen afkomstig uit een maatschappelijke opvang of in een sociale noodsituatie.
 4. Huurders met wie verhuurder een tweede-kans-huurovereenkomst aangaat.
 5. Wezen en nabestaanden van overleden huurder.
 6. Gescheiden ouders met minderjarige kinderen die in de nabijheid van de kinderen willen blijven wonen.
 7. Personen die voor hun werk tijdelijk op de Waddeneilanden verblijven.
 8. Vergunninghouders die uit een COA-opvanglocatie komen en in afwachting zijn van definitieve huisvesting.

Er wordt nog gewerkt aan een apart doelgroepencontract voor arbeidsmigranten. Eind van het jaar zal de Kamer daarover worden geïnformeerd.

Daarnaast blijven de huurovereenkomsten die “naar hun aard van korte duur” zijn mogelijk. Hierbij gaat het om tijdelijke verhuur waarbij het voor iedereen duidelijk is dat dit ziet op korte verhuur en er geen sprake is van huurbescherming. Voorbeelden hiervan zijn vakantiehuisjes of hotelkamers.

Wet betaalbare huur

Naast de Wet vaste huurcontracten is ook de Wet betaalbare huur op 1 juli 2024 in werking getreden. Deze wet heeft als doel om huurwoningen voor een breder publiek betaalbaarder te maken. Deze nieuwe wet geldt alleen voor nieuwe huurovereenkomsten die zijn gesloten op 1 juli 2024 of daarna. Huurovereenkomsten die vóór 1 juli 2024 zijn gesloten die boven de 144 punten uitkomen, vallen nog in de vrije sector.

Een aantal belangrijke maatregelen van deze wet zijn:

 1. Invoering van een middensector. Dit zijn woningen met een puntentelling tussen de 144 en 186 punten volgens het Woningwaarderingsstelsel. Daarbij hoort een huurprijs van minimaal € 879,67 en maximaal € 1.157,95. Voor huurovereenkomsten die op of na 1 juli 2024 zijn gesloten vallen alleen huurwoningen met 187 punten of meer nog in de vrije sector.
 2. Huurders in de middensector krijgen toegang tot de Huurcommissie voor geschillen over de woningen.
 3. Vanaf 1 januari 2025 is een puntentelling een verplichte bijlage bij de huurovereenkomst.
 4. Vanaf 1 januari 2025 mogen huurders de huurprijs ook laten toetsen door de gemeente.
 5. Verhuurders die in twee of meer uitspraken in het ongelijk zijn gesteld, kunnen door de Huurcommissie tot een hoger legesbedrag worden veroordeeld.

Gevolgen voor verhuurders

De hier besproken nieuwe wetten, Wet vaste huurcontracten en Wet betaalbare huur, brengen belangrijke verandering met zich mee voor verhuurders. Zij moeten zich vanaf nu houden aan de striktere regels rondom huurovereenkomsten en huurprijzen. Dit betekent dat zij misschien hun huidige huurovereenkomsten en -prijzen moeten herzien om aan deze nieuwe wetten te voldoen. Indien gewenst, kunnen wij daarbij helpen.

Heb je vragen naar aanleiding van het bovenstaande of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

Direct advies

Neem contact op met MR. C. SELLIS

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën