Scheiding & Mediation

Bij een echtscheiding spelen uiteenlopende onderwerpen een rol. Over veel van die onderwerpen moet een beslissing worden genomen, zoals over de kinderen, de woning, de verdeling en alimentatie. En als een van beide partners ondernemer is, ook over het bedrijf. De belangrijkste vragen die dan spelen: hoe ziet mijn toekomst eruit en wat is ervoor nodig om uit deze situatie te komen? Overleg (mediation) is vaak de snelste en minst kostbare oplossing. Bovendien is mediation voor partners en eventuele kinderen vaak bevredigender. Maar als overleg niet (meer) mogelijk is, zal een juridische procedure moeten worden gestart. Hieronder lees je hoe wij dit in een aantal zaken hebben aangepakt.

Het voortbestaan van het bedrijf zeker gesteld bij een scheiding

In een echtscheidingsprocedure eiste de ex-partner een hoge partneralimentatie. Ook wilde zij meedelen in de waarde van de onderneming van onze cliënt. Hij maakte zich grote zorgen wat er met zijn bedrijf zou gebeuren als deze eisen werden toegewezen. In de procedure slaagden wij er met behulp van een financieel adviseur in om inzichtelijk te maken dat het bedrijf geen hoger salaris of dividend kon uitkeren aan onze cliënt en hij de geëiste hoge partneralimentatie niet kon betalen. Ook werd de eis om mee te delen in de waarde van de onderneming grotendeels afgewezen.​​​​​​ Het bedrijf van onze cliënt was daarmee zeker gesteld.

Juridisch getouwtrek over kinderalimentatie voorkomen via second-opinion

Regelmatig krijgen wij het verzoek om een advies te geven over een bij de mediator of een gezamenlijke advocaat opgestelde concept echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan. Ondanks dat het fijn is dat een cliënt(e) in onderling overleg met de toekomstige ex-partner afspraken heeft kunnen maken, is het verstandig om een eigen advocaat de gemaakte afspraken te laten controleren op juridische juistheid en wenselijkheid. Zo hebben wij recentelijk een second opinion gegeven over een door de mediator opgesteld ouderschapsplan, waarbij wij cliënt hebben gewezen op de juridisch onjuist geformuleerde afspraak over de kinderalimentatie. Daarmee hebben wij deze cliënt behoed voor vervelende toekomstige discussies.

Een moeder geholpen het co-ouderschap te beperken om haar kinderen te beschermen

Een moeder vroeg ons een procedure te starten omdat het co-ouderschap tussen haar en de vader van de kinderen niet goed verliep. Na de scheiding was er geen communicatie meer tussen de ouders. Sterker nog, er was sprake van grote vijandigheid en de kinderen begonnen hier steeds meer onder te lijden. Ook de school en een psycholoog gaven aan zorgen te hebben vanwege de voortdurende strijd tussen de ouders en de negatieve gevolgen daarvan voor de kinderen. De rechter heeft uiteindelijk besloten het co-ouderschap te beperken.

Een basisschool bijgestaan haar positie te bepalen rond gescheiden ouders

Een school vroeg ons te adviseren over een situatie waarbij er veel discussie was tussen de school en gescheiden ouders en de gescheiden ouders onderling. Wij hebben de school geholpen met het opstellen van een echtscheidingsprotocol en de communicatie naar de ouders toe. Ook hebben wij voor de school in kaart gebracht wat hun rechten en plichten waren ten aanzien van de kinderen en de beide ouders, maar ook naar hun eigen medewerkers. Door de voortvarende aanpak en heldere communicatie naar beide ouders toe, is de situatie opgelost zonder dat tegen de school een klacht is ingediend.

Een verhuizing naar het buitenland van drie minderjarige kinderen voorkomen via second-opinion

Een vader vroeg ons hem bij te staan omdat zijn ex-vrouw met hun drie kinderen naar het buitenland wilde verhuizen. Zij was inmiddels hertrouwd en had met haar nieuwe man een kind gekregen. De nieuwe man kreeg een baan in het buitenland. Wij hebben voor de vader geprocedeerd en in deze procedure hebben wij voor elkaar gekregen dat de drie kinderen bij de vader in Nederland konden blijven wonen.

Blijf op de hoogte

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.