De verdeling van goederen bij een echtscheiding: Zit je klem als je ex-partner geen afspraken wil maken?

MR. E.H. VAN OLMEN

Advocaat mediator familie-en erfrecht
Actueel Gepubliceerd op 07 september, 2022

De verdeling van goederen bij een echtscheiding: Zit je klem als je ex-partner geen afspraken wil maken?

Stellichers Dag van de Scheiding! Op 9 september a.s. vindt de Dag van de Scheiding plaats. Stellicher Advocaten neemt hieraan deel. Onze collega Elsa van Olmen, schreef in dat kader deze blog over de verdeling van gezamenlijke goederen bij een echtscheiding en wat je moet doen wanneer je ex-partner hier niet aan wil meewerken.

Direct advies

Wanneer cliënten bij mij komen omdat ze gaan scheiden, moet er veel geregeld worden. Er moeten afspraken worden gemaakt over de kinderen en eventuele partneralimentatie. Ook moeten de huwelijkse voorwaarden worden afgewikkeld of de gemeenschappelijke goederen worden verdeeld. Het komt voor dat partijen niet op één lijn zitten over de verdeling van deze goederen. Veel cliënten ervaren dan dat ze klem zitten. Wie heeft er immers gelijk en hoe kan je bijvoorbeeld een huis verkopen als de ander niet mee wil werken of de inboedel en de auto’s verdelen? In dit soort gevallen, biedt een verdelingsprocedure mogelijk uitkomst.

Zit je klem?

Het komt vaker voor dat één van beide ex-partners niet wil meewerken, bijvoorbeeld aan de verdeling van een woning. Dat kan verschillende redenen hebben. Misschien is er discussie over de waarde of wie de woning toegedeeld krijgt en de ander moet uitkopen terwijl allebei de partijen in de woning willen blijven wonen. Het gebeurt ook vaak dat één iemand misschien in de woning wil blijven wonen, maar het de vraag is of dit financierbaar is. In ieder geval is het altijd de situatie waarbij het partijen samen niet lukt om afspraken te maken. Het komt vaak voor dat cliënten dan bij mij komen en aangeven dat zij het gevoel hebben dat zij klem zitten en niet verder komen. Er ontstaat dan een soort patstelling, waarbij beide partijen geen kant op kunnen. Hoewel dat zo voelt, is dit juridisch gezien niet het geval. De wet zegt namelijk kort gezegd dat iemand in principe niet gedwongen kan worden om in onverdeeldheid te blijven zitten. Dit betekent dat je dus niet tegen je zin in kan worden gedwongen om samen eigenaar te blijven van bijvoorbeeld de eerder genoemde de woning. Wil je loskomen van elkaar, dan moet dat in principe kunnen.

Verdelingsprocedure:

Wanneer cliënten bij mij komen en aangeven dat zij niet langer in die eerder genoemde onverdeeldheid willen blijven, zullen we eerst kijken of het mogelijk is om samen met de ander tot een oplossing te komen. Lukt dat (nog steeds) niet, dan is het mogelijk om een verdelingsprocedure te starten. In deze verdelingsprocedure zal dan aan de rechter gevraagd worden om de verdeling van het goed, zoals een huis, vast te stellen of de wijze van verdeling te gelasten zoals jij voor ogen hebt. Wil jij niet in de woning blijven en is het niet zeker dat de andere partij een financiering kan verkrijgen, dan is het ook mogelijk om te vragen aan de rechter om te bepalen dat de woning verkocht wordt aan een derde. Voor cliënten is het vaak een opluchting om te weten dat er nog juridische mogelijkheden zijn, ook al wil de andere partij niet meewerken.

Kortom: je zit niet vast, ook al is het begrijpelijk dat het soms wel zo voelt.

Heb je vragen over de verdeling van een gezamenlijk goed of heb je het gevoel dat je klem zit in het overleg met je ex-partner? Neem dan contact met ons op en we bekijken samen de mogelijkheden.

Stel onze specialist een vraag!

Neem contact op met MR. E.H. VAN OLMEN

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën