Ondernemer & Privé

Uit ervaring weten we dat zakelijk en privé voor ondernemers dicht bij elkaar kunnen liggen. Dat geldt ook voor juridische zaken. Of het nu gaat om een risicovolle financiering, de opvolging binnen een familiebedrijf, aansprakelijkheid of een scheiding waarin ook de onderneming is betrokken: de advocaten van Stellicher staan klaar voor ondernemers. Wij denken graag mee, ook - of juíst - waar zakelijk en privé elkaar raken. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van vraagstukken waarbij onze ideeën ondernemers verder hebben geholpen.

Familiebedrijf geholpen met rechtvaardige overdracht aan kinderen

Een ondernemer kwam bij ons omdat hij zijn bedrijf aan zijn kinderen wilde overdragen. Uiteraard met ondersteuning van fiscalisten en notaris, hebben wij alles contractueel geregeld. Twee van de drie kinderen werkten in het bedrijf, de derde niet. Wij hebben een eerlijke en rechtvaardige regeling ontworpen om een juiste balans te krijgen in de zeggenschap binnen het bedrijf en de beloning die aan de twee werkzame kinderen werd gegeven, voor nu en in de toekomst.

Problematische echtscheiding van een DGA opgelost

Een DGA meldde zich bij ons omdat hij wilde scheiden. Hij en zijn vrouw bleken tijdens het huwelijk veel geld te hebben opgenomen in rekening courant bij de BV. Dit geld was besteed aan het huishouden, vakanties, kleding en uitjes. Daardoor was er een forse schuld ontstaan bij de BV. Ook hadden de DGA en zijn vrouw geld geleend bij de BV om hun woning te kopen. De DGA maakte zich zorgen over de vraag of hij na de scheiding met deze schulden zou blijven zitten en zijn vrouw schuldenvrij uit het huwelijk zou kunnen stappen. Deze zorg werd versterkt door de inwerkingtreding van de Wet Excessief lenen (per 1 januari 2023), waarmee het lenen van de BV door de DGA aan banden is gelegd. Na intensieve onderhandelingen bereikten we een deal waarbij de schulden aan de BV samen werden gedeeld.

Startende ondernemer geadviseerd over besluit tot financiering

Een enthousiaste startende ondernemer vroeg ons kantoor om advies over de financiering van zijn onderneming. Hij had startkapitaal nodig en had een bank gevonden die bereid was om dat te financieren. Als zekerheid tot terugbetaling moest de ondernemer wel persoonlijk borg staan voor 25% van de totale lening. Ook wilde de bank een pandrecht op alle voorraden. Wij hebben de ondernemer geholpen door hem uit te leggen wat de mogelijke consequenties van dit soort zekerheden zijn, waarna hij weloverwogen en goed geïnformeerd de beslissing nam om zijn onderneming door de bank te laten financieren.

Geschillen voorkomen door de arbeidsrelatie tussen familieleden te regelen

Op verzoek van een familie waarvan alle leden in het familiebedrijf werken, hebben wij geholpen om de arbeidsrelatie in kaart te brengen en vervolgens de onderliggende overeenkomsten op te stellen. Het ging om een managementovereenkomst voor de DGA en arbeidsovereenkomsten voor de andere gezinsleden. In de praktijk zien we dat bij familiebedrijven de aandacht veelal uitgaat naar de fiscale aspecten, maar arbeidsrelaties vanwege het gezinsverband vaak niet worden vastgelegd. Als er dan geschillen ontstaan kan dit heel vervelende consequenties hebben. Al helemaal in familieverband. Dit familiebedrijf hoeft zich daar geen zorgen meer over te maken.

Privévermogen retailondernemer beschermd

Een ondernemer vroeg ons te adviseren bij een zakelijk geschil. Tijdens de beoordeling daarvan constateerden wij dat hij zijn activiteiten uitvoerde binnen een eenmanszaak. Al het personeel en de contracten zaten in deze eenmanszaak. Daardoor stond deze ondernemer met zijn hele privévermogen in voor alle financiële verplichtingen van zijn onderneming. Wij hebben de ondernemer vervolgens geholpen bij het opzetten van de inbreng van zijn onderneming in een vennootschapsstructuur, waarmee de toekomstige verantwoordelijkheid voor verplichtingen van de onderneming niet langer op de ondernemer in privé zouden rusten. Daarbij hebben wij ook overeenkomsten opgesteld waarmee voor de privé investeringen in de onderneming zekerheden zijn vastgelegd.

Blijf op de hoogte

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.