3 belangrijke juridische documenten voor jouw webshop!

MR. F.H. HOOGINK

Advocaat ondernemingsrecht
Actueel Gepubliceerd op 02 april, 2024

3 belangrijke juridische documenten voor jouw webshop!

De webshops in Nederland schieten als paddenstoelen uit de grond. Alleen al in 2023 werden er meer dan 6.000 nieuwe online shops geopend. Niet enkel van online ondernemers, ook steeds meer Retail ondernemers met een fysieke winkel ontdekken de mogelijkheden die het internet hen biedt.

Direct advies

Als webshophouder heb je te maken met strenge wet- en regelgeving waar je je aan moet houden. Zeker wanneer je verkoopt aan consumenten. In deze blog bespreek ik drie documenten die onmisbaar zijn voor elke webshophouder.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden vormen de ruggengraat van het overeenkomstenrecht. Het gaat hierbij om bepalingen die zijn opgesteld om op meerdere overeenkomsten van toepassing te zijn. Het voordeel van het gebruik van algemene voorwaarden is dat je niet bij iedere transactie een nieuwe overeenkomst hoeft op te stellen. Zoals de naam al doet vermoeden, regelen algemene voorwaarden de voorwaarden waaronder een overeenkomst wordt gesloten. Zeker bij een webshop, waarbij doorgaans geen schriftelijk contract wordt ondertekend, is het van belang om jouw algemene voorwaarden goed op orde te hebben. In de algemene voorwaarden kan je onderscheid maken tussen overeenkomsten met consumenten en zakelijke partijen.

Verder is van belang dat je jouw algemene voorwaarden:

  • voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst aan jouw klant (wederpartij) ter beschikking hebt gesteld;
  • van toepassing verklaart op de te sluiten overeenkomst; en
  • dat jouw wederpartij de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden aanvaardt.

Doe je veelal zaken met consumenten? Dan verdienen jouw algemene voorwaarden extra aandacht. Consumentenwetgeving is vaak van dwingend recht. Dat betekent dat je in jouw algemene voorwaarden niet zomaar iedere bepaling kunt opnemen die je goeddunkt. De wet geeft consumenten bepaalde rechten waarvan niet kan worden afgeweken.

Sluit je regelmatig overeenkomsten met buitenlandse partijen? Ook dan is het aan te raden jouw algemene voorwaarden extra aandacht te geven. Zo kun je vooraf duidelijkheid creëren over het toepasselijke recht.

LEES OOK – 3 dingen over algemene voorwaarden die u écht moet weten

Privacy- en cookieverklaring

Als webshophouder verkrijg en verwerk je persoonsgegevens van jouw klanten. Bijvoorbeeld naam en adresgegevens, maar ook telefoonnummers, e-mailadressen en creditcardgegevens. Het is wettelijk verplicht om bezoekers van jouw webshop hierover te informeren. Hiervoor gebruik je een privacyverklaring. In deze verklaring vermeld je:

  • welke persoonsgegevens je verzamelt;
  • hoe en met welk doel je dit doet;
  • hoe de beveiliging van de persoonsgegevens geregeld is;
  • met wie je de gegevens eventueel deelt;
  • welke rechten bezoekers van jouw webshop hebben;
  • van welk soort cookies gebruik wordt gemaakt op jouw website.

De privacyverklaring maakt deel uit van de overeenkomst die je met jouw klant sluit.

Disclaimer

Met een disclaimer geef je bezoekers van je webshop extra informatie over de inhoud van jouw website. Disclaimers worden vaak gebruikt om aan te geven dat op de teksten en foto’s op een website auteursrechten rusten en om aan te geven hoe actueel de inhoud van jouw website is. Een disclaimer kan niet worden gebruikt om eventuele aansprakelijkheid uit te sluiten. Aansprakelijkheidsbeperkingen staan veelal in de algemene voorwaarden opgenomen. Toch kan een disclaimer nuttig zijn om de bezoekers van jouw website van diverse informatie te voorzien. Het gebruik van een disclaimer is dan ook aan te raden, ondanks dat dit niet verplicht is.

We helpen je graag

Algemene voorwaarden, een disclaimer en een privacy- en cookieverklaring zijn dus belangrijke juridische documenten voor jouw webshop. Daarnaast kunnen andere juridische documenten van belang zijn, afhankelijk van het soort producten dat je verkoopt en aan wie. Ik adviseer je daar graag over.

Stel onze specialist een vraag!

 

Neem contact op met MR. F.H. HOOGINK

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën