Direct advies
Re-integratie van een zieke medewerker in het laagseizoen

MR. I. DIEPENMAAT

Advocaat arbeidsrecht
Actueel Gepubliceerd op 15 mei, 2022

Re-integratie van een zieke medewerker in het laagseizoen

Elk bedrijf komt voor een uitdaging te staan wanneer een medewerker ziek uitvalt. Uw medewerker moet gaan re-integreren in uw organisatie. Voor u als recreatieondernemer komt daar een extra uitdaging bij. In het laagseizoen vinden er immers vaak veel minder of geen activiteiten plaats. Hoe moet u de re-integratie dan vormgeven? In mijn praktijk zie ik werkgevers hiermee worstelen. In dit blog leest u wat u moet weten.

Direct advies

Het Burgerlijk Wetboek en UWV verwachten in het kader van de re-integratie veel van u als werkgever. Een werkgever moet de re-integratie faciliteren. U bent verplicht medewerkers te begeleiden in het snel en zorgvuldig weer gezond worden – zodat ze weer kunnen werken. U kunt dit in het laagseizoen – ook al bent u (gedeeltelijk) gesloten – niet op z’n beloop laten. Wat kunt u wel doen?

Laat de vaste vakantie niet ‘zomaar’ doorgaan

Het kan goed zijn dat uw medewerker normaal gesproken altijd een vaste periode vrij heeft in het laagseizoen, bijvoorbeeld in de maand januari. U dient goed te onthouden dat dit niet betekent dat de medewerker ook automatisch is vrijgesteld van re-integratieverplichtingen.

Zodra een medewerker ziek wordt, gaat artikel 7:660a van het Burgerlijk Wetboek gelden. Dat houdt in dat de zieke medewerker verplicht is om de door u als werkgever of een bedrijfsarts gegeven redelijke voorschriften op te volgen, mee te werken aan het opstellen van een plan van aanpak en passende arbeid te verrichten. Deze re-integratieverplichtingen gelden tijdens ziekte altijd.

Als een medewerker hier tijdelijk van wil afwijken door op vakantie te gaan, is dat dus niet vanzelfsprekend. Als uw medewerker aangeeft dat hij (vaste) vakantie wil hebben tijdens ziekte, dan gelden de volgende uitgangspunten:

• u hoeft aan het verzoek niet mee te werken als dat tot gevolg heeft dat de medewerker de re-integratievoorschriften niet kan opvolgen;
• de cao Recreatie bepaalt dat een medewerker tijdens ziekte alleen op vakantie mag als hij daarvoor toestemming heeft van de bedrijfsarts.

Communiceer met de bedrijfsarts over de mogelijkheden

Wanneer uw medewerker ziek wordt, dient u binnen zes weken een bedrijfsarts in te schakelen om een probleemanalyse te laten opmaken. De bedrijfsarts gaat vanaf dat moment adviseren over de manier waarop de re-integratie moet vormkrijgen. Deze adviezen moet u opvolgen. Als u deze adviezen niet kan opvolgen binnen uw eigen organisatie, bijvoorbeeld omdat u dicht bent in het laagseizoen, dan bent u verplicht de re-integratieactiviteiten (tijdelijk) onder te brengen in een andere organisatie. Dat kan kostbaar zijn. Daarom raad ik aan om vooraf met de bedrijfsarts contact te hebben over welke re-integratiewerkzaamheden u wel op uw park kan aanbieden. Bijvoorbeeld tijdelijke administratieve werkzaamheden. De bedrijfsarts kan daar rekening mee houden.

Stel onze specialist een vraag!

Direct advies

Neem contact op met MR. I. DIEPENMAAT

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën