Direct advies
Wat te doen wanneer een Duitse klant uw facturen niet betaalt?

MR. W.W.H. TIMMERMANS

Advocaat ondernemingsrecht / Hoofd German Desk / Voorzitter DNBC-Gelderland
Actueel Gepubliceerd op 05 juli, 2018

Wat te doen wanneer een Duitse klant uw facturen niet betaalt?

Iedere ondernemer heeft wel eens te maken met een klant, die zijn factuur niet betaalt. In Nederland is het dan vaak – en zeker in geval van lage bedragen – lastig om de vordering op een goedkope en snelle manier te innen. Maar hoe zit dat wanneer de niet-betalende klant in Duitsland zit? Waar moet u dan op letten?

Direct advies

De Duitse of Nederlandse rechtbank bevoegd? Duits recht of Nederlands recht van toepassing?

Van belang is het om na vergeefse sommaties zo snel mogelijk een vonnis van de rechter tegen de Duitse klant te verkrijgen. Met dat vonnis kunt u dan uw vordering op de Duitse klant gaan innen. Bijvoorbeeld door middel van het leggen van een beslag op zijn huis of banktegoed in Duitsland.

Voordat de procedure wordt gestart, doet zich de vraag voor bij welke rechter u eigenlijk moet zijn. En op basis van welk recht de rechter dan over uw vordering gaat beslissen. De Nederlandse of de Duitse rechter? Het Nederlandse of het Duitse recht?

Wat hebben partijen daarover afgesproken?

Kijk in de overeenkomst en in de algemene voorwaarden naar welke rechter u moet en welk recht van toepassing is.

Het Nederlandse en het Duitse recht verschillen aanzienlijk van elkaar. Een zaak naar Duits recht kan een geheel andere uitkomst krijgen dan een zaak naar Nederlands recht. Het is daarom verstandig om, voordat u zaken gaat doen met uw Duitse klant, schriftelijk vast te leggen welke rechter bevoegd is en welk recht van toepassing is. Zo voorkomt u achteraf discussies.

Wat indien partijen niets hebben afgesproken?

Geregeld komt het voor dat partijen hierover niets hebben vastgelegd. Dan geldt in beginsel als hoofdregel dat u naar de Duitse rechtbank moet, zijnde de rechtbank van het land waar de schuldenaar (uw klant) woont. Het hangt dan van het soort overeenkomst af op basis van welk recht de rechter vervolgens over uw vordering gaat beslissen.

In geval van een koopovereenkomst of een overeenkomst met betrekking tot het leveren van diensten is dat in beginsel het recht van het land van de verkoper c.q. dienstverlener. Voor andere soorten overeenkomsten, zoals de distributieovereenkomst gelden afwijkende regels. In geval van een overeenkomst met een Duitse consument geldt dat de Duitse rechter uitsluitend bevoegd is, zelfs als in de algemene voorwaarden uitdrukkelijk is geregeld dat u naar de Nederlandse rechter moet.

Duitse rechter bevoegd

Bij geldvorderingen tot € 5.000 komt u bij de Duitse kantonrechter terecht. U bent dan niet verplicht om middels een advocaat te procederen. Bij geldvorderingen vanaf € 5.000 moet u naar de gewone Duitse civiele rechter. U heeft dan wel een Duitse advocaat nodig.

Anders dan in Nederland bestaat niet de mogelijkheid van een incasso kort geding. Evenmin kan er voorafgaande aan een procedure om de vordering veilig te stellen, beslag worden gelegd op het huis of banktegoed van uw Duitse klant. Een ander verschil is dat een faillissementsaanvraag in Duitsland niet geschikt is om als drukmiddel ter incasso van een vordering te worden gebruikt.

Wat wel een goed middel is om relatief snel en goedkoop een vonnis tegen uw Duitse klant te verkrijgen, is de Europese betalingsbevelprocedure. Ook in geval van kleinere bedragen. Dit werkt echter alleen, als de vordering op uw Duitse klant niet door deze wordt betwist. Bijvoorbeeld als hij in een e-mail heeft verklaard dat hij de factuur gaat betalen, maar dat vervolgens niet doet. Voor deze procedure heeft u geen advocaat nodig. U kunt zelf de standaardformulieren invullen en naar de rechtbank sturen.

Wat te doen wanneer een Duitse klant uw facturen niet betaalt? 

Nederlandse rechter bevoegd

Moet u naar de Nederlandse rechter dan is het verstandig in de procedure om een “certificaat betreffende een beslissing in burgerlijke en handelszaken” te vragen. Dit kan overigens ook na afloop van de procedure, maar het nadeel daarvan is dat u onnodige tijd verliest.

Met dat certificaat wordt het Nederlandse vonnis in Duitsland gewoon erkend. U kunt daar dan met het vonnis dezelfde acties ondernemen als in Nederland, bijvoorbeeld het leggen van beslag op het huis van de Duitse klant. Het huis zal dan verkocht moeten worden zodat uw factuur alsnog betaald wordt.

Conclusie

Wanneer uw Duitse klant na herhaaldelijke sommaties uw factuur niet betaalt, start dan een juridische procedure. Let daarbij op het volgende:

  • kijk in de overeenkomst en algemene voorwaarden of geregeld is of u naar de Duitse of Nederlandse rechter moet en op basis van welk recht de rechter over uw vordering zal oordelen;
  • is er helemaal niets afgesproken, dan moet u in beginsel naar de Duitse rechter;
  • is uw Duitse klant een consument dan moet u altijd naar de Duitse rechter, zelfs als in de overeenkomst en algemene voorwaarden iets anders staat;
  • het hangt van het soort overeenkomst af op basis van welk recht de rechter over uw vordering gaat beslissen;
  • bij openstaande facturen tot een bedrag van € 5.000 moet u naar de Duitse kantonrechter;
  • bij openstaande facturen boven een bedrag van € 5.000 beslist de gewone Duitse rechter;
  • gaat het om een vordering, die door de Duitse klant niet wordt betwist dan biedt de relatief snelle en goedkope Europese betalingsbevelprocedure uitkomst;
  • krijgt u bij de Nederlandse rechter een vonnis dan wordt dit in Duitsland erkend en u kunt daarmee dan een beslag op het huis of op de bankrekening van uw Duitse klant laten leggen teneinde betaling van uw openstaande factuur te verkrijgen.

Heeft u te maken met een openstaande factuur op een Duitse klant? Neemt u dan gerust contact met mij op.

Stel onze specialist een vraag!

Direct advies

Neem contact op met MR. W.W.H. TIMMERMANS

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën