CD van jou, CD van mij..

MR. H.C.D. BOS

Advocaat familie-en erfrecht
Actueel Gepubliceerd op 04 september, 2017

CD van jou, CD van mij..

“Cd van ons allebei, maar gekregen van mijn moeder, dus van mij”, aldus Acda & de Munnik in hun alom bekende hit Kapitein deel II. Laatst zat ik in mijn auto en de betreffende hit knalde uit mijn speakers. Luid meezingend bedacht ik mij dat de tekst van dit liedje in juridische zin eigenlijk helemaal niet juist is. Waarom niet? In deze blog leg ik het uit.

Menig echtscheidingskwestie lijkt de inspiratiebron voor dit lied geweest te zijn en veel van mijn cliënten zullen zich in de tekst herkennen. Geen van beide partijen weet waar hij of zij aan toe is, het ene moment ben je nog samen “kapitein”, maar plotseling gaat “het roer om” en willen partijen het liefst “vandaag nog uit elkaar”.

…”Cd van ons allebei…” 
In het kader van de vermogensrechtelijke gevolgen van het uit elkaar gaan moet vervolgens duidelijkheid worden gecreëerd, zowel wanneer partijen daarover afspraken willen maken, als wanneer er over geprocedeerd moet worden. Wanneer getrouwd is in gemeenschap van goederen, dan maken op grond van de wet alle vermogensbestanddelen en alle schulden onderdeel uit van deze gemeenschap.

Uitzondering hierop zijn de vermogensbestanddelen waarvan bij testament of bij gift is aangegeven dat zij buiten de gemeenschap vallen, of zaken die op een zeer persoonlijke wijze aan een van de partijen verbonden zijn (de verknochte goederen). Schulden maken in beginsel onderdeel uit van de gemeenschap van goederen, tenzij het schulden zijn die samenhangen met van de gemeenschap uitgezonderde goederen.

Cd van jou, cd van mij..

Testament 
Een uitsluitingsclausule wordt vaak in een testament opgenomen. Zo’n clausule zorgt ervoor dat de erfenis wordt uitgesloten van de gemeenschap van goederen. Het is mogelijk een uitsluitingsclausule op een later moment alsnog aan een reeds bestaand testament toe te voegen.

Gift 
Ook bij een gift kan sprake zijn van een uitsluitingsclausule. Diegene die de schenking doet, moet zo’n clausule dan direct bij de gift vastleggen. In tegenstelling tot bij een testament is een uitsluitingsclausule bij een gift niet achteraf te maken. Immers wanneer de gift (zonder uitsluitingsclausule) heeft plaatsgevonden, wordt deze automatisch onderdeel van de gemeenschap van goederen. In de praktijk kan dit best lastig zijn, wanneer er bij de gift geen overeenkomst wordt opgesteld waaruit de uitsluitingsclausule blijkt. Wil je dus de dat de cd die je van je moeder hebt gekregen buiten de gemeenschap van goederen valt, leg dit dan vast.

“Huwelijkse voorwaarden?” 
Wil je voorkomen dat een erfenis of gift gezamenlijk wordt, zonder dat in het testament of bij de gift een uitsluitingsclausule moet worden opgenomen, dan zou je huwelijkse voorwaarden kunnen aangaan waarin je afspraken maakt over erfrechtelijke verkrijgingen en giften.

LEES OOK - Huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen? 

“Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen” 
Overigens kan inwerkingtreding van de wet Beperking wettelijke gemeenschap van goederen op 1 januari 2018 ook gevolgen hebben voor de juridische juistheid van de tekst van het betreffende nummer.

Hoe zou de tekst van Kapitein deel II dan eigenlijk moeten luiden? “Cd van jou, cd van mij, maar gekregen onder uitsluitingsclausule, dus van mij”. Die zin klink natuurlijk veel minder lekker dan het origineel, dus blijf gerust met het origineel meezingen, maar vraag advies van een deskundig advocaat op het moment dat je in een echtscheidingsprocedure terecht dreigt te komen.

Wil je in dat kader eens praten met een advocaat over de vraag of “de cd die jij hebt gekregen van jouw moeder” wel van jou is of dat een en ander juridisch genuanceerder ligt, neem dan gerust contact op met mij of een van onze andere echtscheidingsspecialisten. Wij zijn graag van dienst bij het in kaart brengen van de vermogensbestanddelen die al dan niet onderdeel uitmaken van een te verdelen gemeenschap van goederen.

Stel onze specialist een vraag!

Neem contact op met MR. H.C.D. BOS

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën