De 4 voordelen van mediation bij echtscheiding

MR. E.H. VAN OLMEN

Advocaat mediator familie-en erfrecht
Actueel Gepubliceerd op 18 april, 2024

De 4 voordelen van mediation bij echtscheiding

Mediation wordt vaak over het hoofd gezien, of mensen vinden het 'te soft'. Onterecht, want mediation kent een aantal grote voordelen.

Direct advies

Regelmatig krijg ik van mensen de vraag wat de mogelijkheden zijn wanneer zij uit elkaar gaan. Het kan dan een goede optie zijn om een eigen advocaat in te schakelen. Er is echter nog een optie die vaak over het hoofd wordt gezien: mediation. Als ik deze optie ter sprake breng, denken veel mensen dat het een ‘te softe’ optie is. Vooral als er sprake is van een onderneming en er ook zakelijke afspraken gemaakt moeten worden. Dit hoeft zeker niet het geval te zijn. Mediation kent namelijk 4 grote voordelen.

#1. Mediation biedt ruimte voor een oplossing op maat

Mediation biedt ruimte voor een oplossing op maat, en wel over alle geschilpunten. Of het nu gaat om de het vaststellen van de alimenatie, een zorgregeling voor de kinderen of het vaststellen van de waarde van de aandelen van een B.V. , in een procedure bij de rechter zijn de mogelijkheden vaak beperkter dan wanneer je samen via mediation tot een oplossing komt.

De reden hiervoor is dat een rechter de wet toetst. Maar de wet geeft soms beperkingen. Bij mediation hoeft dit niet zo te zijn. Zo kan je in onderling overleg andere (financiële) afspraken maken over bijvoorbeeld de kinderalimentatie, terwijl een rechter alleen het wettelijk stelsel mag toepassen.

Ook kan het zijn dat je voor verschillende onderwerpen verschillende procedures moet starten. Zelfs als de onderwerpen voor jouw gevoel met elkaar samenhangen. Dit met alle kosten en het tijdsverloop van dien. Soms heb je over het ene onderwerp dan al een beslissing, terwijl de andere procedures nog lopen.

In mediation kijk je naar het totaalplaatje en neemt de mediator alles in één keer mee. Uitgangspunt is de oplossing die partijen voor ogen staat en een totale regeling. Daardoor zijn oplossingen op maat mogelijk die recht doen aan de belangen van partijen, ook als die oplossingen niet direct in de mal van de wet passen. De mediator zorgt er uiteraard wel voor dat de overeengekomen oplossingen juridisch correct worden vormgegeven. Kortom: er is in onderling overleg vaak meer mogelijk dan je van tevoren dacht.

#2. Met mediation houden partijen zelf de regie

Partijen bepalen in medation zelf wat belangrijk voor hen is en wat zij willen bespreken. Zij behouden dus zelf de zeggenschap. In een procedure heeft de rechter de regie. De rechter bepaalt dan wat belangrijk is en besproken moet worden. Daarbij heeft een rechter minder ruimte en mogelijkheden om onderwerpen te bespreken die niet direct (juridisch) verband houden met het juridische geschil wat voorligt. Dat kan in mediation wel. Zo kunnen partijen in mediation met elkaar praten over de onderliggende emoties bij wat er speelt en wat partijen gebracht heeft tot dat moment, maar ook juist over de achterliggende (zakelijke) belangen van beide partijen.

Doordat partijen zelf de regie hebben, zal wat voor hen het meest belangrijk is altijd worden besproken en wordt aan die punten ook het meeste gewicht toegekend. Partijen sluiten daardoor een mediationtraject vaak ook met meer tevredenheid af. Zij zijn echt gezien en gehoord en hebben zelf invloed gehad op de uitkomst.

#3. Minder kans op discussie in de toekomst

Wanneer het mediationtraject met succes doorlopen is en partijen samen afspraken hebben gemaakt, zal dit over het algemeen worden vastgelegd in een contract dat door de partijen getekend wordt. Bij een echtscheiding noemen we dit een echtscheidingsconvenant.

Doordat partijen zelf tot een maatwerkoplossing zijn gekomen en hebben ingestemd met de afspraken, is de kans klein dat er later discussies ontstaan over deze afspraken. Doet een rechter uitspraak in een procedure? Dan is de kans groot dat één van partijen in hoger beroep gaat of de uitvoering van de afspraken discussie oplevert. Immers, één van partijen is het dan vaak niet eens met de beslissing. Ontstaat er na de mediation toch discussie? Dan is het veel lastiger om de overeenkomst open te breken aangezien partijen allebei hebben ingestemd met de afspraken. Bij mediation is de kans daarom groter dat de discussie blijvend is opgelost dan wanneer de stap naar de rechter wordt gemaakt.

#4. Mediation is (veel) sneller

Komen partijen tot afspraken in mediation, dan is dit vaak ook (veel) sneller dan een juridische procedure. Een procedure duurt over het algemeen minstens zes maanden tot een jaar. Een mediationtraject is vaak een kwestie van weken. Hierdoor kunnen partijen zich weer sneller focussen op de eigen toekomst en de bedrijfsvoering wanneer er sprake is van een eigen onderneming.

Kortom, mediation bij echtscheiding kent veel voordelen. Dit maakt het altijd de moeite waard om te onderzoeken of mediation mogelijk een uitkomst kan zijn in een geschil. Mocht je vragen hebben over mediation, of een mediator willen inschakelen bij een geschil? Neem dan contact op met één van onze advocaat-mediators.

Neem contact op met MR. E.H. VAN OLMEN

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën