Direct advies
De kinderrekening bij co-ouderschap: verstandig of niet?

MR. H.C.D. BOS

Advocaat familie-en erfrecht
Actueel Gepubliceerd op 04 september, 2018

De kinderrekening bij co-ouderschap: verstandig of niet?

Steeds vaker kom ik in dossiers de zogenoemde kinderrekening tegen. En meestal niet in positieve zin. De vraag die ouders mij regelmatig stellen, is: hoe kom ik van de kinderrekening af? Voordat ik die vraag beantwoord, zal ik eerst toelichten wat er precies wordt bedoeld met een kinderrekening en wat de voor- en nadelen van een dergelijke rekening zijn.

Direct advies

Wat is een kinderrekening?

Dit is de bankrekening die ouders na een echtscheiding openen met de bedoeling daarvan kosten van de kinderen te voldoen. Het betreft vrijwel altijd een en/of rekening waarvan beide ouders een pasje hebben en waarmee zij beiden kunnen internetbankieren. Ouders vinden dit handig als sprake is van co-ouderschap.

Meestal wordt afgesproken dat de ouders de kosten die de kinderen bij hen thuis maken, zelf voor hun rekening nemen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan eten/drinken, het dak boven hun hoofd, internet, verzekeringen etc. De kinderrekening is bedoeld voor de zogenaamde ‘verblijfsoverstijgende kosten’: de kosten die buitenshuis worden gemaakt. Denk aan contributie voor sportclubs, schoolreisjes, de winterjas etc.

Ouders spreken vaak af dat voor de verblijfsoverstijgende kosten een bedrag op de kinderrekening gestort. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de draagkracht van beide ouders en hun aandeel in de zorg. Ook wordt geregeld afgesproken dat de kinderbijslag op de kinderrekening wordt gestort en de toeslagen die ouders ontvangen van de Belastingdienst, bijvoorbeeld het kindgebonden budget.

Let op: hiervoor zijn geen vaste regels. Ouders zijn vrij in het maken van afspraken over de wijze waarop zij de kinderrekening ‘voeden’.

De kinderrekening bij co-ouderschap: verstandig of niet? 

Wat zijn de voordelen van een kinderrekening?

De voordelen liggen voor de hand: beide ouders nemen een (vrijwel) gelijk aandeel in de zorg voor hun kinderen. Zij willen dat zij ook beiden kunnen beslissen hoe het budget dat er voor de kinderen is, wordt besteed. Via de kinderrekening kan dat: beide ouders hebben inzage en de ouders hebben elk een bankpasje om de nodige uitgaven te doen. Het is ook fijn om samen met je kind de nieuwe winterjas te kunnen kopen en daarover mee te beslissen. Dat levert immers extra betrokkenheid bij de verzorging en opvoeding van je kind op.

Daarmee kom ik ook bij de nadelen:

Het hebben van een kinderrekening vergt veel afstemming. Je moet bereid zijn met elkaar te overleggen over waar het beschikbare budget aan wordt uitgegeven. Ook vergt het vertrouwen in de ander: je moet er vanuit kunnen gaan dat de ander het budget op een juiste manier besteedt.

Lastige discussies over dure aankopen

Maar wat als je ex-partner erg dure schoenen koopt waarmee het budget voor de rest van de maand op is of besluit jullie kind op te geven voor extra (dure) sportlessen? Dat zijn lastige discussies. Die worden nog lastiger op het moment dat er een nieuwe partner in beeld komt die wellicht een ander bestedingspatroon heeft of andere ideeën over wat kinderen nodig hebben.

Ik merk in de praktijk dat een kinderrekening goed werkt als:

  1. De ex-partners erin slagen om, in het belang van hun kinderen, samen te overleggen en af te stemmen, en elkaar de ruimte geven (dus niet wekelijks controleren en de ander ter verantwoording roepen);
  2. De ex-partners hele duidelijke afspraken hebben gemaakt waaraan het budget mag worden besteed en wie de betreffende uitgaven mag doen. Bijvoorbeeld: de ene ouder koopt jaarlijks de winterjas en de ander de zomerjas en de maximale uitgaven zijn vastgelegd.

LEES OOK - Onenigheid over het ouderschapsplan voorkomen 

Hoe kun je stoppen met een kinderrekening?

Als hiervan geen sprake is, is het mijn ervaring dat kinderrekeningen over het algemeen geen lange levensduur hebben. Na een periode van ca. 2 tot 3 jaar geeft één van beide ouders vaak aan met de kinderrekening te willen stoppen.  De vraag is dan: hoe kom je van de kinderrekening af?

Indien dit niet in goed overleg kan, is de enige optie deze kwestie voor te leggen aan de rechtbank. Er dient dan een berekening te worden opgesteld op basis waarvan wordt bepaald welke alimentatie er dient te worden betaald, uitgaande van de draagkracht van beide ouders en de hoeveelheid zorg die zij op zich nemen.

De ouder waarbij het kind staat ingeschreven, zal de kinderbijslag ontvangen en de toeslagen zoals het kindgebonden budget. Deze ouder zal vanaf het moment van het opheffen van de kinderrekening de kosten van de kinderen moeten voldoen. Dit betekent aldus een grote wijziging in de situatie, zeker voor de ouder de kinderalimentatie moet gaan betalen. Deze ouder heeft immers geen budget meer om zelf met de kinderen een winterjas te kopen of te beslissen over extra sportlessen. Deze ouder heeft het nakijken!

Stel onze specialist een vraag!

 

Direct advies

Neem contact op met MR. H.C.D. BOS

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën