Direct advies
Doorstart na faillissement: 5 tips & tricks

MR. J.J.P.T. VAN SUMMEREN

Advocaat ondernemingsrecht
Actueel Gepubliceerd op 21 oktober, 2016

Doorstart na faillissement: 5 tips & tricks

Een faillissement hoeft niet altijd het einde te betekenen van de onderneming. In sommige gevallen kunnen na een faillissement de gezonde bedrijfsactiviteiten in een afgeslankte vorm worden voortgezet. Maar waar dient u bij het bewerkstelligen van een doorstart allemaal aan te denken? Ik noem 5 aandachtspunten.

Direct advies

#1 Voorbereiding

Om de doorstart succesvol te laten zijn, is een goede voorbereiding essentieel. U kunt hier al mee beginnen voordat de eigen faillissementsaanvraag de deur uit is. Zelfreflectie vormt een onderdeel van de voorbereiding
Stel uzelf de vragen:

  • Waar heb ik in de afgelopen periode als ondernemer steken laten vallen?
  • Wat kan ik verbeteren aan mijn bedrijfsvoering?

Zelfreflectie kan u niet alleen helpen om te voorkomen dat er na de doorstart dezelfde fouten worden gemaakt, maar hiermee kunt u ook aan bijvoorbeeld leveranciers laten zien dat het in de toekomst niet nogmaals fout zal gaan.

#2 Financiering

Naast zelfreflectie is de financiering vanzelfsprekend een wezenlijk onderdeel van een goede voorbereiding. Daarom is het van belang een goed businessplan op te stellen. Neem in uw financiering tevens de geschatte koopsom mee die u aan de curator zou willen betalen voor de aankoop van de gezonde bedrijfsactiviteiten. Om de waarde van de activa van de onderneming te bepalen, kunt u de activa laten taxeren. Vervolgens kunt u bij de curator, met het taxatierapport als onderbouwing, een reëel bod uitbrengen op de activa.

#3 Relatie leveranciers

Voorts kunt u gebaat zijn om door te gaan met uw oude leveranciers. Probeer bij hen te polsen of zij bij een doorstart weer met u zaken zouden willen doen. Dit geldt ook voor uw klanten. Let wel op: zolang de doorstart geen feit is, kunt u geen concrete afspraken en/of toezeggingen doen. Als doorstarter kunt u overigens zelf bepalen welke contracten u overneemt. Daarbij dient u bewust te zijn van de gevolgen van een contractsovername. Bij een contractsovername gaan namelijk niet alleen de rechten, maar ook de verplichtingen over op de nieuwe contractspartij. Dit heeft tot gevolg dat ook eventuele schulden overgaan.

#4 Onderhandeling curator

Doordat u de doorstart al voor datum faillissement heeft voorbereid, kunt u direct na het uitspreken van het faillissement in onderhandeling treden met de curator. U dient er rekening mee te houden dat de curator een biedingstraject uitzet en in onderhandeling zal treden met meerdere partijen. U bent daarin afhankelijk van de curator. Een goede voorbereiding zorgt er echter voor dat er snel kan worden geschakeld en u de curator een onderbouwd plan kunt voorleggen. Geef daarom tijdens de onderhandelingen met de curator aan, welke plannen u heeft met de onderneming en doe een reëel en onderbouwd bod op de gezonde bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde onderneming. Betrek in uw bod tevens het aantal werknemers dat u zou willen overnemen. Over het algemeen kan worden gesteld dat hoe meer werknemers er worden overgenomen, hoe beter.

#5 Opvolgend werkgeverschap

Pas op: sinds de invoering van de WWZ wordt de doorstarter als opvolgend werkgever beschouwd indien de werknemer (vrijwel) dezelfde werkzaamheden blijft verrichten. Dit kan het gevolg hebben dat er eerder sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, er sprake kan zijn van een langere opzegtermijn en dat er een hogere transitievergoeding dient te worden betaald bij ontslag van de werknemer

Stel onze specialist een vraag!

Direct advies

Neem contact op met MR. J.J.P.T. VAN SUMMEREN

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën