Help, mijn ex is gestopt met betalen van mijn alimentatie: 3 belangrijke tips

MR. H.C.D. BOS

Advocaat familie-en erfrecht
Actueel Gepubliceerd op 05 september, 2017

Help, mijn ex is gestopt met betalen van mijn alimentatie: 3 belangrijke tips

In veel zaken krijg ik te maken met achterstallige alimentatie, zowel partner- als kinderalimentatie. Van belang is dat zodra er een achterstand is, er direct aan de bel wordt getrokken bij de ex-partner zodat de achterstand niet te ver oploopt. Maar wat is er nu voor nodig om zo snel mogelijk je alimentatie geïnd te krijgen?

Executoriale titel 
Het allerbelangrijkste is dat je een zogenaamde ‘executoriale titel’ hebt. Dat is belangrijk, omdat je met een executoriale titel achterstallige betaling alsnog kunt afdwingen.
Meestal wordt een executoriale titel verkregen doordat de alimentatie wordt vastgelegd in een rechterlijke uitspraak. Bijvoorbeeld doordat daarover is geprocedeerd en de rechter heeft bepaald dat er een bedrag aan alimentatie moet worden betaald. Een ander voorbeeld is dat partijen samen afspraken hebben gemaakt over de alimentatie en deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst (het echtscheidingsconvenant of het ouderschapsplan). Deze overeenkomst wordt vervolgens voorgelegd aan de rechter en de rechter bekrachtigt de gemaakte afspraken door de overeenkomst te hechten aan zijn uitspraak.

LEES OOK - Het ouderschapsplan, tijdrovend maar noodzakelijk. 

Als je hebt samengeleefd en je relatie is geëindigd, kan het zijn dat je niet bij de rechter terecht komt: indien je erin slaagt samen afspraken te maken over alimentatie en deze vastlegt in een overeenkomst, ben je in feite klaar. Groot nadeel daarvan is dat je geen executoriale titel hebt. Dit kan je oplossen door de gemaakte afspraken op te laten nemen in een notariële akte. Een ‘authentieke akte’ levert namelijk ook een executoriale titel op.
Als je geen executoriale titel hebt, zal je alsnog een procedure moeten starten bij de rechtbank om deze titel alsnog te verkrijgen. Uiteraard betekent dit een grote vertraging in de inning van de achterstallige alimentatie.

Hulp inschakelen 
Met die executoriale titel kun je twee dingen doen indien de alimentatie niet wordt betaald:

  1. je schakelt het LBIO in (het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsverplichtingen);
  2. je schakelt een deurwaarder in.

Mijn ervaring is dat de inning via de deurwaarder sneller op gang komt dan via het LBIO. Reden hiervoor is dat het LBIO (zoals je kunt lezen op hun website) de alimentatieplichtige eerst nog drie weken de tijd geeft om alsnog tot betaling over te gaan. Een deurwaarder biedt die mogelijkheid niet: de deurwaarder geeft direct een betalingsbevel van twee dagen af, en gaat over tot inning indien niet binnen de gestelde betalingstermijn wordt betaald. Bij het LBIO duurt het langer voordat er daadwerkelijk wordt geïnd. Voor zowel het LBIO als de deurwaarder geldt dat wanneer de inning niet lukt, bijvoorbeeld omdat de ex-partner geen verhaal biedt (ofwel: er is gebleken dat de ex-partner echt niets heeft), dan zullen de kosten voor de inning alsnog voor jouw rekening komen!

Help, mijn ex is gestopt met betalen van mijn alimentatie: 3 belangrijke tips

De inning via de deurwaarder of het LBIO houdt bijvoorbeeld in dat er beslag wordt gelegd op loon, een uitkering of een Belastingteruggave. Ook kan er beslag worden gelegd op het saldo van bankrekeningen, auto’s, een huis of andere bezittingen. In uiterste gevallen kan er zelfs worden overgegaan tot paspoortsignalering of gijzeling.

Paspoortsignalering en gijzeling 
Paspoortsignalering en gijzeling zijn echt alleen een optie indien andere mogelijkheden om tot inning te komen zijn uitgeput en gaan dan ook vrij ver. Paspoortsignalering houdt in dat aan de betreffende persoon geen reisdocument mag worden verstrekt en kan ertoe leiden dat de alimentatieplichtige bij een controle het reisdocument moet afgeven: Recent heb ik meegemaakt dat de alimentatieplichtige op Schiphol werd tegengehouden, dat zijn paspoort werd ingenomen en hij niet verder kon reizen.

Gijzeling houdt in dat de alimentatieplichtige vast zit in een huis van bewaring, met een maximale termijn van twaalf maanden. Voorwaarde is wel dat er betalingsonwil is, geen betalingsonmacht. Indien de alimentatieplichtige niet in staat is te betalen, heeft gijzeling immers geen zin. Uiteraard is daarbij sprake van een ‘grijs’ gebied, want wanneer is de alimentatieplichtige niet in staat te betalen? Omdat een deurwaarder of het LBIO dit niet kan beoordelen, moet gijzeling altijd worden voorgelegd aan de rechter om te bepalen of gijzeling kan worden toegepast.
Natuurlijk heeft gijzeling in de praktijk heel veel effect en leidt dit bijna altijd alsnog tot betaling. Denk er echter wel aan dat je de kosten voor de gijzeling moet voorschieten. Indien de alimentatieplichtige alsnog niet betaalt, zal je de kosten voor de gijzeling uiteindelijk zelf moeten dragen.

Kortom: 
Betaalt je ex-partner onterecht geen alimentatie? Er zijn diverse mogelijkheden om alsnog de betaling van de alimentatie af te dwingen. Belangrijke tips zijn:

  • zorg dat je een executoriale titel verkrijgt op het moment dat de alimentatie wordt vastgelegd;
  • laat de achterstand niet te ver oplopen en kom direct in actie;
  • schakel een deurwaarder in indien je op korte termijn tot inning over wilt gaan.

Stellicher advocaten heeft veel ervaring in zaken waarin de betaling van alimentatie uitblijft en goede contacten met deurwaarders die voor ons de inning op zich kunnen nemen.

Stel onze specialist een vraag!

Neem contact op met MR. H.C.D. BOS

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën