Het adviesrecht van de ondernemingsraad in het geval van een faillissement

MR. J.J.P.T. VAN SUMMEREN

Advocaat ondernemingsrecht
Actueel Gepubliceerd op 07 juni, 2017

Het adviesrecht van de ondernemingsraad in het geval van een faillissement

Bedrijven en organisaties met meer dan 50 werknemers zijn verplicht om een ondernemingsraad te hebben. De ondernemingsraad behartigt de belangen van het personeel. Eén van de bevoegdheden van de ondernemingsraad is het adviesrecht. Dit adviesrecht geldt als er besluiten worden genomen die van belang zijn voor de toekomst van het personeel van de onderneming. Denk daarbij aan een reorganisatie, het verplaatsen van de onderneming naar een andere locatie of het verkopen van (een deel van) de onderneming.

Direct advies

Heeft de ondernemingsraad ook het in geval van faillissement een adviesrecht? Wanneer een onderneming failliet gaat, komt er een curator aan het roer te staan. Een curator heeft bijzondere bevoegdheden. Hij of zij kan en mag met toestemming van de rechter-commissaris eenvoudig werknemers ontslaan. Ook kan de curator goederen verkopen via een veiling of een deel van de onderneming overdragen aan een andere partij.

Het adviesrecht bij liquidatie

Het adviesrecht van de ondernemingsraad geldt niet voor het besluit van de curator om personeel te ontslaan of het besluit om over te gaan tot liquidatie van de onderneming. Van liquidatie zal sprake zijn als de onderneming niet meer levensvatbaar is. De curator zal in dat geval alle bezittingen verkopen en het personeel ontslaan. Alle activiteiten van de onderneming worden dan stopgezet.

Het adviesrecht bij een doorstart of voortzetting van de onderneming 

Een curator zal niet kiezen voor liquidatie als de onderneming of onderdelen daarvan nog wel levensvatbaar zijn. De curator zal dan proberen om de onderneming voort te zetten of een doorstart te realiseren. Bijvoorbeeld door het verkopen van de onderneming of een deel daarvan aan een andere partij waarbij wordt afgesproken dat ook (een deel van het) personeel mee overgaat. Als er een vooruitzicht bestaat dat arbeidsplaatsen worden behouden dan geldt het adviesrecht van de ondernemingsraad wel.

Daarbij moet wel in het achterhoofd worden gehouden dat sprake is van een bijzondere situatie. Een curator zal vaak snel beslissingen moeten nemen. Heel veel tijd om plannen over een doorstart of voortzetting te bespreken is er niet.
Van de curator en de ondernemingsraad wordt daarom verwacht dat zij zich tegenover elkaar soepel opstellen en zich aanpassen aan de situatie. Dit betekent dat afgeweken mag worden van wettelijke vereisten en termijnen die normaal gesproken van toepassing zijn op het adviesrecht van de ondernemingsraad. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over de hoeveelheid informatie die de curator aan de ondernemingsraad verstrekt en de wijze waarop hij die informatie geeft. Ook kan de curator aan de ondernemingsraad maar een (zeer) korte termijn stellen waarbinnen een advies zal moeten worden gegeven.

Ook als een onderneming dreigt failliet te gaan of het faillissement van de onderneming al is aangevraagd, zal de ondernemingsraad alert moeten zijn. Zodra het faillissement is uitgesproken zal namelijk snel geschakeld moeten worden met de curator.

Conclusie

Uit het voorgaande blijkt dat het voor de ondernemingsraad van een failliete onderneming van belang is om snel te schakelen. Als de curator inzet op een doorstart of voortzetting van de onderneming, waarbij het vooruitzicht bestaat dat arbeidsplaatsen worden behouden, kan de ondernemingsraad namelijk gebruik maken van zijn adviesrecht. Zorg als ondernemingsraad daarom voor een soepele en prettige samenwerking met de curator zodat uiteindelijk een zo goed mogelijk resultaat voor het personeel kan worden behaald.

Stel onze specialist een vraag!

Neem contact op met MR. J.J.P.T. VAN SUMMEREN

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën