Direct advies
Het Duitse Mahnverfahren: snel, makkelijk en goedkoop uw vordering in Duitsland innen

MR. W.W.H. TIMMERMANS

Advocaat ondernemingsrecht / Hoofd German Desk / Voorzitter DNBC-Gelderland
Actueel Gepubliceerd op 30 april, 2021

Het Duitse Mahnverfahren: snel, makkelijk en goedkoop uw vordering in Duitsland innen

Duitse klanten staan er om bekend dat ze pünktlich betalen. Maar wat als uw Duitse klant nou net de uitzondering op de regel is? Laat uw Duitse klant, na meerdere sommaties uw facturen nog steeds onbetaald dan kan het Duitse Mahnverfahren een goede manier zijn om uw vorderingen snel, makkelijk en relatief goedkoop te innen. Wouter Timmermans, een Nederlandse advocaat met jarenlange ervaring in Duitsland legt uit hoe het werkt, wat de voor- en nadelen zijn en wat de hoogte van het griffierecht is.

Direct advies

In 7 stappen uitgelegd hoe het werkt

1. 
Een Mahnverfahren is een vereenvoudigde, geautomatiseerde incassoprocedure bij de Duitse kantonrechter om geldvorderingen te incasseren. Het gaat dan om vorderingen, die niet door de schuldenaar worden betwist. Bijvoorbeeld omdat de schuldenaar heeft beloofd ze te zullen betalen, maar het vervolgens niet doet. Een mondelinge behandeling vindt niet plaats. Indien de schuldenaar geen tussentijds bezwaar maakt, duurt de procedure circa 4 tot 6 weken.

2. 
De procedure wordt opgestart door middel van een verzoek tot afgifte van een Mahnbescheid. Hiervoor kunt u uitsluitend de schriftelijke of digitale standaardformulieren gebruiken. Indien u in Nederland bent gevestigd, dient u het verzoek in bij het Amtsgericht Wedding -Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg-. Het is niet nodig om bijlages, zoals facturen en aanmaningen mee te sturen. Doet u dat toch dan stuurt het Amtsgericht u deze terug. Zodra het verzoek ontvangen is, bent u griffierechtverschuldigd. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van de hoogte van uw vordering. Op deze pagina vindt u een actueel overzicht van de Griffiekosten.

3. 
Nadat het Amtsgericht uw verzoek heeft ontvangen, wordt deze uitsluitend op formele punten getoetst. Daarbij moet u onder andere denken aan uw contactgegevens en die van uw schuldenaar en een exacte beschrijving van de vordering met een specificatie van de geldvordering. Het Amtsgericht toetst niet inhoudelijk of uw vordering wel bestaat. Het is aan de schuldenaar om al dan niet tijdig bezwaar tegen de vordering aan te tekenen.

4. 
Indien het verzoek in orde is, stuurt het Amtsgericht de schuldenaar het zogenaamde Mahnbescheid. Dat is een laatste sommatie aan het adres van de schuldenaar om binnen twee weken de vordering te betalen of daartegen bezwaar aan te tekenen.

5. 
Maakt de schuldenaar tijdig bezwaar tegen het Mahnbescheid dan heeft u de keuze om de zaak als normale civiele procedure voort te zetten, dan wel om het Mahnverfahren te stoppen. In dat laatste geval worden uw kosten (het griffierecht en kosten van uw advocaat, indien u die heeft ingeschakeld) niet door de schuldenaar vergoed. U blijft dan op uw eigen kosten zitten. Overigens wordt het een schuldenaar relatief makkelijk gemaakt om bezwaar aan tekenen. Het volstaat dat deze op een gestandaardiseerd formulier aankruist dat hij de vordering betwist. Een nadere motivering is niet vereist.

6.  
Betaalt de schuldenaar binnen de termijn van twee weken dan eindigt het Mahnverfahren. Wordt er niet tijdig betaald en ook geen bezwaar aangetekend dan kunt u het Amtsgericht om een zogenaamd Vollstreckungsbescheid verzoeken. Dat is een soort verstekvonnis. Maakt de schuldenaar na ontvangst daarvan niet binnen twee  weken bezwaar dan eindigt het Mahnverfahren. U kunt dan beslag laten leggen op bijvoorbeeld de bankrekening van de schuldenaar teneinde er voor te zorgen dat uw vordering wordt voldaan.

7. 
Maakt de schuldenaar wel tijdig bezwaar tegen het Vollstreckungsbescheid dan wordt de procedure in de regel als normale civiele procedure voortgezet. Een dergelijke bezwaar schorst echter uw beslagmogelijkheden niet. Dat wil zeggen dat u desondanks bijvoorbeeld een bankbeslag kunt laten leggen.

Voordelen van het Duitse Mahnverfaren

 • een snelle, makkelijke en goedkope manier om een executoriale titel te verkrijgen
 • een goed middel om onbetwiste vordering te innen, zelfs in geval van zeer geringe vorderingen onder de € 1.000
 • het is goedkoper dan een normale civiele procedure, omdat het griffierecht beduidend lager is
 • een goed(koop) middel om de Duitsrechtelijke verjaringstermijn mee te stuiten
 • de inschakeling van een advocaat is niet verplicht
 • de gestandaardiseerde formuleren zijn makkelijk in te vullen
 • het kostenrisico kan vooraf concreet worden vastgesteld en u weet exact welke advocatenkosten de schuldenaar na afloop aan u moet vergoeden (geldt overigens ook voor een normale civiele procedure)

LEES OOK - Wat te doen wanneer een Duitse klant uw facturen niet betaalt? 

Nadelen van het Duitse Mahnverfaren

 • niet geschikt, indien te verwachten valt dat de schuldenaar bezwaar gaat maken, in dat geval is het vaak beter te dagvaarden en een normale civiele procedure te beginnen
 • niet geschikt, indien de woon- of verblijfplaats van de schuldenaar onbekend is, want een openbare betekening is niet mogelijk
 • indien het Mahnverfahren, na protest door de schuldenaar toch wordt omgezet in een normale civiele procedure werkt dat kostenverhogend en kan het zo zijn dat u verplicht bent middels een advocaat verder te procederen
 • indien het Mahnverfahren toch wordt omgezet in een normale civiele procedure gaat de procedure uiteindelijk langer duren

Stel onze specialist een vraag!

Direct advies

Neem contact op met MR. W.W.H. TIMMERMANS

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën