Ik ben het niet eens met mijn rechtsbijstandsverzekeraar: Kan ik een second opinion krijgen?

MR. H. KORKMAZ

Advocaat aansprakelijkheid, verzekeringen en letselschade
Actueel Gepubliceerd op 19 juni, 2020

Ik ben het niet eens met mijn rechtsbijstandsverzekeraar: Kan ik een second opinion krijgen?

Als u een probleem aanmeldt bij uw rechtsbijstandverzekeraar, wordt u meestal geholpen door een behandelaar in dienst van die rechtsbijstandverzekeraar. Maar soms bent u het niet eens met uw behandelaar en ontstaat een geschil. Welke opties staan dan voor u open? In dit blog bespreken we de gang naar het KIFID en de second opinion.

Direct advies

Wanneer is er sprake van een geschil met uw rechtsbijstandsverzekeraar? 
Voorbeelden van geschillen die wij tegenkomen in letselschadezaken zijn:

  1. De behandelaar behandelt uw zaak, maar u bent ontevreden over hoe hij dit aanpakt. Overleg daarover levert niets op. Een voorbeeld is dat de behandelaar adviseert om uw zaak voor een bepaald bedrag te schikken, terwijl u van mening bent dat u recht heeft op een veel hoger bedrag.
  2. Wanneer de rechtsbijstandsverzekeraar geen redelijke kans van slagen van uw vordering ziet, geeft ze een negatief haalbaarheidsadvies. Vaak bepaalt de verzekeringspolis dat bij een negatief haalbaarheidsadvies er geen verzekeringsdekking is. Dat betekent concreet dat u voortaan zelf uw advocaatkosten moet betalen als u de zaak wel door wilt zetten. Als u achteraf uw zaak wint dan vergoedt de verzekeraar vaak alsnog (een deel van) de kosten, maar daar heeft u nu niets aan…
  3. U wilt dat uw zaak verder wordt behandeld door een advocaat en dat uw rechtsbijstandsverzekeraar de advocaat betaalt. Helaas geeft uw rechtsbijstandsverzekeraar daarvoor geen toestemming.

Wat kunt u doen als u en uw rechtsbijstandsverzekeraar het oneens zijn: 

Optie 1. (Klacht)procedure (KIFID) 
In een polis van uw rechtsbijstandverzekering staat hoe u een klacht kunt indienen bij de verzekeraar zelf. Iemand anders dan de behandelaar die uw zaak behandelt, bekijkt de klacht. Deze persoon is wel in dienst van de rechtsbijstandsverzekeraar of werkt in ieder geval in opdracht van de rechtsbijstandverzekeraar. Uiteindelijk neemt hij een beslissing over uw klacht.

Als u het niet eens bent met die beslissing, kunt u ervoor kiezen om een civiele rechtszaak aan te spannen, of om naar de Geschillencommissie van het KIFID te stappen. KIFID staat voor Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Dit is een onafhankelijk en onpartijdig klachteninstituut waar u als consument, kleine ondernemer en zzp’er terecht kan met klachten over (bijvoorbeeld) uw rechtsbijstandsverzekeraar. De Geschillencommissie toetst eerst of uw klacht aan de behandelingscriteria voldoet en zal proberen te bemiddelen. Als dat niet lukt, kan de Geschillencommissie een bindende of niet-bindende uitspraak doen. Bindend wil zeggen dat alle partijen zich aan de uitspraak moeten houden. Niet-bindend wil zeggen dat partijen de uitspraak naast zich neer kunnen leggen.

Hoewel er voordelen zijn aan deze optie, is een groot nadeel dat het maanden kan duren voordat u een beslissing hebt. Als u in de tussentijd uw zaak door een advocaat laat voortzetten, dient u de advocaatkosten zelf te betalen. Als u dat niet wilt, is optie 2 een oplossing.

Optie 2. Second opinion / bindend advies 
Veel rechtsbijstandverzekeringen hebben in hun polis een geschillenregeling. Daarin is vaak bepaald dat een verzekerde aan een onafhankelijke deskundige kan vragen om een second opinion uit te brengen. Een second opinion is een bindend advies en aan de uitkomst zijn zowel u als uw rechtsbijstandverzekeraar gebonden.

Een onafhankelijke deskundige is vaak een advocaat. Of u zelf de advocaat mag uitzoeken of dat dit op een andere manier gaat, is geregeld in de verzekeringspolis. Houd er rekening mee dat de verzekeringspolis vaak bepaalt dat de advocaat die de second opinion uitbrengt, later niet de zaak mag behandelen. Als dat anders zou zijn, dan zou de advocaat immers een eigen belang hebben bij de uitkomst van de second opinion.

De advocaat die de second opinion uitbrengt zal de argumenten van u en de rechtsbijstandverzekeraar op een rijtje zetten. Eventueel kunt u ook in een persoonlijk gesprek uw standpunt toelichten. Vervolgens stuurt de advocaat de second opinion (tegelijkertijd) naar u en uw rechtsbijstandsverzekeraar.

De kosten van een second opinion zijn voor de verzekeraar.

Second opinion: een voorbeeld uit de praktijk 
Bij mij kwam een moeder. Op vakantie in het buitenland had haar dochtertje haar been gebroken doordat zij van een waterglijbaan viel. Dit incident lag ten grondslag aan het geschil tussen de moeder en haar reisverzekering en (vervolgens) een discussie met haar rechtsbijstandverzekering.

Het meisje lag weken in een buitenlands ziekenhuis waar de dokters nauwelijks Engels spraken en ze weinig pijnstilling kreeg. In overleg met hun huisarts wilde het gezin graag zo snel mogelijk naar huis vliegen. Daarom belden ze hun reisverzekering om de repatriëring te regelen. Van de reisverzekering kregen ze te horen dat het moeilijk was een speciale gipsvlucht te organiseren, dat vervoer wellicht via een gewone lijnvlucht kon plaatsvinden maar dat onduidelijk was op welke termijn. De moeder had veelvuldig contact met de reisverzekeraar, maar besloot uiteindelijk zelf een privévliegtuig te regelen om naar Nederland te vliegen. Dit wilde de reisverzekeraar niet betalen omdat de polis geen privévluchten dekte.

De moeder vroeg haar rechtsbijstandverzekeraar hulp bij dit geschil met de reisverzekeraar. De behandelaar lukte het niet de reisverzekeraar op andere gedachten te brengen. De moeder wilde procederen, maar de rechtsbijstandverzekeraar gaf een negatief haalbaarheidsadvies af. Dat zou betekenen dat de moeder zelf de procedure tegen de reisverzekeraar moest betalen.

De moeder deed een beroep op de geschillenregeling in de rechtsbijstandsverzekering. Mij werd gevraagd om een second opinion uit te brengen over de haalbaarheid van een procedure tegen de reisverzekering.

Ik bekeek wat de polis van de reisverzekering over privévluchten en noodsituaties bepaalde. Ik keek of er al eens eerder rechtspraak was geweest over dit soort gevallen. De moeder en de rechtsbijstandsverzekeraar gaven mij alle correspondentie die er was geweest van de reisverzekering. In een gesprek heeft de moeder mij toegelicht hoe alles was gegaan.

Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat de zaak tegen de reisverzekeraar wel kans van slagen had. De rechtsbijstandsverzekering schakelde vervolgens op haar kosten een (andere) advocaat in, die de procedure tegen de reisverzekeraar aanspande met mijn second opinion als leidraad. Die procedure loopt momenteel.

Stel onze specialist een vraag!

Neem contact op met MR. H. KORKMAZ

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën