Onenigheid over het ouderschapsplan voorkomen

MR. E.H. VAN OLMEN

Advocaat mediator familie-en erfrecht
Actueel Gepubliceerd op 07 september, 2017

Onenigheid over het ouderschapsplan voorkomen

Hoewel de echtscheiding soms al enige jaren achter de rug is, zien we in onze praktijk regelmatig dat ouders na afronding van een echtscheiding onenigheid krijgen over de inhoud van het ouderschapsplan. Bij het opstellen van het ouderschapsplan zijn de afspraken dan niet concreet genoeg vastgelegd en daardoor vaak op meerdere manieren te interpreteren. Ouders raken vervolgens met elkaar in discussie over wat er nou precies bedoeld is met een bepaalde afspraak. Dit heeft als gevolg dat ouders mogelijk (opnieuw) de strijd opzoeken en zelfs wellicht een procedure starten om de rechter te vragen een oordeel te vellen over de uitleg van het ouderschapsplan.

Direct advies

Onenigheid over het ouderschapsplan voorkomen

Houd rekening met de toekomst 
Dit is natuurlijk niet de intentie geweest ten tijde van het opstellen van het ouderschapsplan. Dergelijke problemen kunnen voorkomen worden door het ouderschapsplan in eerste instantie duidelijk en concreet op te stellen en rekening te houden met de toekomst. Neem bijvoorbeeld specifieke afspraken op over de te betalen bijdragen voor de kinderen. In plaats van enkel te vermelden dat ‘grote uitgaven gezamenlijk worden gedragen’ is het soms beter om een specifiek bedrag te benoemen, zoals ‘bedragen boven de € 200,- worden gezamenlijk gedragen’. Hiermee voorkom je dat later onenigheid ontstaat over wat precies verstaan dient te worden onder ‘grote uitgaven’.

Wees duidelijk over afwijkende termijnen 
Wees ook duidelijk over afwijkende termijnen. Besluit je gezamenlijk met je ex-partner dat jullie ook nadat de kinderen 21 jaar oud zijn willen bijdragen in hun levensonderhoud, wees dan concreet over de termijnen, bedragen en voorwaarden. Neem bijvoorbeeld op dat deze bijdrage van bedrag X per maand wordt voldaan tot een bepaalde leeftijd en enkel indien de kinderen in overleg met de ouders gaan studeren en de kinderen alle vakken met een voldoende afronden.

Een ouderschapsplan kan je dus (voor een gedeelte) naar eigen wensen en voorkeuren opstellen. Wil je ook na de echtscheiding een onderlinge strijd voorkomen, is het dus van belang dat bij het opstellen van het ouderschapsplan toekomstbestendige afspraken worden gemaakt en de afspraken duidelijk en concreet worden vastgelegd.

Wil je meer weten over waar een ouderschapsplan aan dient te voldoen en een paar handige tips om latere discussies te voorkomen?

Stel onze specialist een vraag!

Neem contact op met MR. E.H. VAN OLMEN

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën