Terugleverkosten voor elektriciteit, mag dat zomaar?

MR. F.H. HOOGINK

Advocaat ondernemingsrecht
Actueel Gepubliceerd op 03 oktober, 2023

Terugleverkosten voor elektriciteit, mag dat zomaar?

De energietransitie in Nederland is in volle gang. Het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen vormt daar een belangrijk onderdeel van. Volgens Netbeheer Nederland groeide het opwekvermogen van zonnepanelen op woningdaken in 2022 tussen de 25 en 40 procent ten opzichte van 2021. Zonnepanelen worden steeds betaalbaarder en zijn daarom een interessante investering voor zowel particulieren als bedrijven.

Terugleverkosten

Onlangs kondigde energiebedrijf Vandebron aan dat zij vaste maandelijkse ‘terugleverkosten’ in rekening gaat brengen bij haar klanten die zonnepanelen hebben en stroom terugleveren aan het net. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de hoeveelheid elektriciteit die de klant teruglevert.

De achtergrond van dit besluit heeft te maken met een onbalans tussen vraag en aanbod op de energiemarkt. Op zonnige dagen wordt in Nederland inmiddels zoveel zonne-energie opgewekt dat dit de prijs die de energiebedrijven daarvoor kunnen vragen op de energiemarkt drukt. Immers stijgt overdag dan het aanbod aan elektriciteit, terwijl de vraag naar elektriciteit op dat moment laag is, zeker in de zomer. Eigenaren van zonnepanelen ondervinden daar zelf geen last van, omdat zij de stroom die zij terugleveren mogen wegstrepen tegen de stroom die zij afnemen van het energiebedrijf. Dit wordt ook wel de salderingsregeling genoemd. Het gevolg hiervan is dat energiebedrijven de tarieven verhogen voor al haar afnemers, waaronder de afnemers zonder zonnepanelen. De verwachting is dat meer energiebedrijven het voorbeeld van Vandebron zullen volgen en een soortgelijke ‘terugleververgoedingen’ in rekening gaan brengen aan zonnepaneeleigenaren.

https://vandebron.nl/blog/vaste-terugleveringskosten

Kan dat juridisch gezien zomaar?

De afspraken en voorwaarden die een klant met een energiebedrijf heeft gemaakt, zijn vastgelegd in het energiecontract. In algemene zin kan een onderscheid worden gemaakt tussen een vast energiecontract en een variabel energiecontract. Een vast energiecontract wordt aangegaan voor een bepaalde looptijd. Gedurende deze looptijd staan de voorwaarden vast, waaronder het te betalen tarief. De energieleverancier kan deze voorwaarden in beginsel niet eenzijdig wijzigen gedurende de looptijd. Dat geldt ook voor een verplichting voor zonnepaneeleigenaren om terugleverkosten te betalen. Pas wanneer het contract afloopt en partijen een nieuwe overeenkomst sluiten, kan de energieleverancier met een klant overeenkomen dat terugleverkosten in rekening mogen worden gebracht. Uiteraard kan de klant op dat moment ook besluiten om bij een andere leverancier een nieuw energiecontract af te sluiten met wellicht aantrekkelijkere voorwaarden.

Bij een variabel energiecontract ligt dat anders. De energieleverancier kan het energietarief wijzigen. In de meeste gevallen gebeurt dat per half jaar, hoewel veel energieleveranciers zich het recht voorbehouden om maandelijks wijzigingen door te voeren. Dat geldt ook voor de overige voorwaarden, zoals de verplichting om terugleverkosten te betalen. Variabele energiecontracten lopen voor onbepaalde tijd en zijn altijd tussentijds opzegbaar. Op het moment dat het energiebedrijf aankondigt die kosten in rekening te gaan brengen, moet de afnemer in de gelegenheid worden gesteld om op te zeggen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) schrijft voor dat energiebedrijven wijzigingen minimaal 30 dagen van tevoren kenbaar moeten maken, gelijk aan de wettelijke opzegtermijn.

Zie art. 95m lid 7 elektriciteitswet 1998.

Conclusie

Het is waarschijnlijk dat meer energiebedrijven het voorbeeld van Vandebron zullen volgen en een terugleververgoeding in rekening gaan brengen bij eigenaren van zonnepanelen. Bij vaste energiecontracten kan dat in beginsel pas als de looptijd is verstreken en er een nieuw contract wordt afgesloten. Bij variabele contracten kan dat doorgaans maandelijks. Energiebedrijven moeten afnemers minimaal 30 dagen van te voren informeren zodat de afnemer de gelegenheid krijgt om op te zeggen en over te stappen naar een andere aanbieder.

Stel onze specialist een vraag!

Lees meer goede ideeën