Uit elkaar met respect voor elkaar
Actueel Gepubliceerd op 06 september, 2017

Uit elkaar met respect voor elkaar

“Scheiden doet lijden”, een gezegde dat van toepassing is op veel echtscheidingsprocedures. Ik word in mijn praktijk ook vaak door echtgenoten gezamenlijk benaderd met de vraag of ik ze van dienst kan zijn bij het komen tot een echtscheiding. Als partijen het samen over de gevolgen van de echtscheiding eens zijn, kan het in overleg laten vastleggen van deze afspraken door een gezamenlijk advocaat mogelijk een deel van de pijn verzachten.

Ieder een eigen advocaat 
Partijen kunnen een echtscheidingsprocedure voeren door elk een eigen advocaat in de arm te nemen. Deze advocaten kunnen in onderling overleg met elk van partijen in sommige gevallen tot gezamenlijke afspraken komen, echter in veel gevallen wordt er ook geprocedeerd. Hoewel het beslist niet altijd het geval is, zie ik vaak dat de strijd tussen partijen verhard wanneer ieder een eigen advocaat heeft.

Samen één advocaat 
Partijen kunnen zich ook samen tot één advocaat wenden met het verzoek hen te begeleiden in de procedure om tot een echtscheiding te komen. In sommige gevallen hebben de echtgenoten zelf al afspraken gemaakt over de gevolgen van de echtscheiding. Vaak voer ik dan één of meerdere besprekingen met partijen om de gewenste afspraken helder te krijgen. Zodra partijen over alle gevolgen van de echtscheiding overeenstemming hebben, help ik bij het vastleggen van die afspraken in een echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan. Het is van groot belang om de afspraken zo helder mogelijk vast te leggen, om te voorkomen dat achteraf geschillen ontstaan over de gemaakte afspraken.

Uit elkaar met respect voor elkaar

Let op: wanneer u op gezamenlijke basis tot een echtscheiding wenst te komen, is het van belang om ook een eventuele eerste bespreking gezamenlijk te voeren. Een advocaat kan in beginsel op grond van zijn gedragsregels niet eerst een van partijen adviseren, om vervolgens voor partijen gezamenlijk op te treden.

LEES OOK - Hoe lang duurt een echtscheidingsprocedure? 

De echtscheiding is definitief 
Als de afspraken op papier zijn gezet, kunnen partijen het echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan ondertekenen. De procedure bij de Rechtbank die dan moet worden gevolgd, betreft een grotendeels administratieve. Als partijen hun afspraken gezamenlijk hebben vastgelegd in een overeenkomst en gezamenlijk de Rechtbank verzoeken om de echtscheiding uit te spreken, hoeft er doorgaans geen mondelinge behandeling plaats te vinden. In dat geval hoeven partijen dus niet daadwerkelijk ‘voor de rechter’ te verschijnen. De Rechtbank spreekt dan op basis van het gezamenlijke verzoek de echtscheiding uit, welke uitspraak wordt opgenomen in een beschikking. Zodra de beschikking is verwerkt in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk indertijd heeft plaatsgevonden, is de echtscheiding een feit.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën