Waarom het verzwijgen van vermogen bij echtscheiding een kostbare fout kan zijn

MR. E.H. VAN OLMEN

Advocaat mediator familie-en erfrecht
Actueel Gepubliceerd op 23 mei, 2017

Waarom het verzwijgen van vermogen bij echtscheiding een kostbare fout kan zijn

Scheidende echtgenoten stellen mij nog weleens om bij het in kaart brengen van de gemeenschap van goederen, vermogensbestanddelen onbesproken te laten. Wat zijn de risico’s daarvan? 

Indien een van de echtgenoten weet dat de aanstaande ex-echtgeno(o)t(e) geen zicht heeft op bepaalde vermogensbestanddelen, dan lijkt het soms aantrekkelijk om dit buiten de verdeling te houden. Het zou maar zo kunnen dat het dure schilderij dat bij vertrek uit de woning is meegenomen door de achterblijvende partner over het hoofd wordt gezien. Of de verzekeringspolis waarop de andere partner geen zicht heeft.

LEES OOK - Huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen? 

Echter, rekening houdende met de gevolgen van het verzwijgen van gemeenschapsgoederen, raad ik dit ten zeerste af.

Wat zegt de wet hierover? 
De wetgever heeft praktijken zoals hiervoor geschetst willen voorkomen, door grote gevolgen te verbinden aan het verzwijgen van gemeenschapsgoederen. In de wet (art. 3:194 lid 2 BW) staat dat “een deelgenoot die opzettelijk tot de gemeenschap behorende goederen verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, zijn aandeel in die goederen verbeurt aan de andere deelgenoten”. Je kunt als ‘verzwijger’ dus het aandeel in een vermogensbestanddeel kwijtraken.
Ook als sprake is van huwelijkse voorwaarden kan verzwijging van vermogensbestanddelen die tot het te verrekenen vermogen behoren tot gevolg hebben dat de gehele waarde moet worden vergoed aan de andere partij.

LEES OOK - Woonrecht na scheiding: wat zijn de gevolgen van verlaten van de echtelijke woning? 

Voorbeelden uit de praktijk 

Spaarpolis 
In een procedure die speelde bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant had de man een spaarpolis afgekocht en laten uitkeren, waarna hij vervolgens de uitgekeerde waarde van € 21.000,- heeft overgemaakt naar zijn lopende rekening en in contanten heeft opgenomen. De verklaring van de man dat het bedrag zou worden aangewend voor een door partijen aan te schaffen keuken, acht de rechtbank zeer onwaarschijnlijk, nu de opname is gedaan kort voordat de vrouw het verzoek tot echtscheiding heeft ingediend en het niet logisch is dat partijen in een echtscheidingssituatie een nieuwe keuken zouden aanschaffen. Daarnaast heeft de man deze stelling niet onderbouwd met concrete bewijzen. De man heeft op grond hiervan zijn aandeel verbeurd aan de vrouw. De vrouw heeft derhalve recht op het hele bedrag van € 21.000,-, in plaats van ieder de helft.

Waarom het verzwijgen van vermogen bij echtscheiding een kostbare fout kan zijn

Stiekem woning gekocht 
Een andere zaak speelde bij het Gerechtshof Arnhem. De man heeft ruim 5 maanden voordat het verzoek tot echtscheiding is ingediend een tweede woning aangekocht met zijn nieuwe partner. Omdat hij op dat moment nog niet gescheiden was, viel zijn aandeel in de woning in de (beperkte) gemeenschap van goederen. De man heeft met de vrouw afspraken gemaakt over de gevolgen van de echtscheiding en deze afspraken opgenomen in een echtscheidingsconvenant, echter de man heeft verzuimd de vrouw te informeren over de woning die hij met zijn nieuwe partner had gekocht. Geruime tijd nadat partijen gescheiden zijn, verkopen de man en zijn nieuwe partner de betreffende woning. Echter, omdat hij ten tijde van de aankoop nog niet gescheiden was, moest de vrouw, naast de man en zijn nieuwe partner, ook de akte van levering van de woning ondertekenen. Toen werd de vrouw duidelijk dat de man dit had achtergehouden. Voor het Gerechtshof was dit aanleiding te bepalen dat de man zijn aandeel in de verkoopopbrengst van woning volledig aan de ex-vrouw diende te voldoen.

Conclusie 
Het is van groot belang om bij een echtscheiding een helder overzicht te verkrijgen van alle aanwezige vermogensbestanddelen en het verdient geen aanbeveling vermogensbestanddelen waarop de andere echtgenoot geen zicht heeft, te verzwijgen. Zit u in een echtscheidingssituatie, dan is het, mede gezien het voornoemde, belangrijk u goed te laten adviseren.

Stel onze specialist een vraag!

Neem contact op met MR. E.H. VAN OLMEN

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën