Direct advies
3 redenen om uw letselschade niet zelf te regelen

MR. H. KORKMAZ

Advocaat aansprakelijkheid, verzekeringen en letselschade
Actueel Gepubliceerd op 13 juni, 2017

3 redenen om uw letselschade niet zelf te regelen

Vrij snel na een ongeval neemt de verzekeraar van de aansprakelijke partij  contact op met het slachtoffer. Sommige slachtoffers bellen dan een advocaat voor raad, maar lang niet alle slachtoffers. Zelf regelen is niet aan te raden: drie redenen waarom schadevergoeding hoger uitvalt met professionele bijstand. 

Direct advies

Dat sommige slachtoffers met letselschade geen advocaat inschakelen is begrijpelijk: ze denken ten onrechte dat een advocaat duur is en dat het een eenvoudige taak is  om “de schade” in kaart te brengen. Dit wordt nog eens extra in de hand gewerkt, omdat  de schaderegeling in een prettige sfeer verloopt. De tegenpartij, vaak een bureau dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker van de schade is ingeschakeld, stelt zich opvallend coulant op bij schadeposten en biedt zelfs uit zichzelf vergoeding aan voor posten waar u zelf niet aan heeft gedacht.

Zwicht niet voor “bloemetjesgeld”

U krijgt bijvoorbeeld een vergoeding omdat uw gezinsleden meer in het huishouden hebben moeten doen door uw uitval, terwijl u daar geen kosten voor heeft moeten maken. Ook kunt u “bloemetjesgeld” aangeboden krijgen omdat familie of vrienden de eerste tijd extra langskwamen om maaltijden te brengen en u naar het ziekenhuis te rijden.
Het slachtoffer krijgt zo de indruk dat hij geen letselschadeadvocaat hoeft in te schakelen. Zijn schade wordt immers netjes geregeld? Is die indruk juist, of beter gezegd, is het verstandig om zonder eigen professionele belangenbehartiger als letselschadeslachtoffer je schade met de professionele verzekeraar te regelen?

3 redenen om je letselschade niet zelf te regelen

Tenzij het slachtoffer alleen licht letsel heeft opgelopen en daarvan binnen afzienbare tijd restloos (zonder blijvende klachten) herstelt, is het af te raden om een letselschade zonder professionele juridische bijstand te regelen.

1. Tegengestelde financiële belangen

Ten eerste heeft de verzekeraar een tegengesteld financieel belang aan die van het slachtoffer. Een verzekeraar heeft er belang bij om zo min mogelijk uit te keren. Het slachtoffer wil juist al zijn letselschade vergoed zien en het risico minimaliseren dat de schadevergoeding zijn schade onvoldoende dekt. Machtsevenwicht tussen het slachtoffer en de verzekeraar is daarom ver te zoeken , bijvoorbeeld ook doordat de verzekeraar als professional veel meer kennis en ervaring met letselzaken heeft dan een slachtoffer. Schadevergoeding ís bovendien geld, dus het tegengestelde financiële belang schept een levensgroot risico dat bij het regelen van letselschade zonder eigen letselschadeadvocaat de financiële belangen van het slachtoffer niet afdoende worden beschermd.

2. Onbekendheid schade-onderdelen

Een minstens zo belangrijke reden om een letselschadeadvocaat (liefst lid van de specialistenvereniging LSA in te schakelen, is de complexiteit van de schadevergoeding. U kunt zich daardoor lelijk in de vingers snijden.

 • Als u niet weet dat bepaalde schade zich kan voordoen, zult u daar immers geen vergoeding voor claimen. Ook weet u niet wat gebruikelijk is qua hoogte van vergoedingen. Er staat weinig in de wet en de ontwikkelingen in de rechtspraak volgen elkaar in rap tempo op.
 • Voor bepaalde schadeposten kan aansluiting bij de richtlijnen (bijvoorbeeld van de Letselschade Raad) worden gedaan, anderen zullen berekend moeten worden. Voor bijvoorbeeld uitval in huishoudelijke werkzaamheden bestaan voor de eerste maanden acceptabele richtlijnen. Hoe hoog de schade wegens verlies aan verdiencapaciteit is bij arbeidsongeschiktheid, is echter maatwerk, zeker bij blijvende arbeidsongeschiktheid.
 • Soms wordt hard bewijs verlangd door een verzekeraar, maar is dat een juridisch terechte eis? Bij schade wegens verlies aan verdiencapaciteit is bijvoorbeeld door de Hoge Raad uitgemaakt dat het slachtoffer geen hard bewijs hoeft te leveren van hoe zijn carrière er zonder het ongeval uit had gezien. Dat is ook logisch, want het is immers juist door toedoen van de aansprakelijke dat 100%- bewijs niet geleverd kan worden.

Een gespecialiseerde LSA-advocaat zorgt voor herstel van het kennisevenwicht door de zware kwaliteits- en praktijkeisen die aan lidmaatschap van de LSA worden gesteld; die kennis wordt ten behoeve van het slachtoffer aangewend.

3. Regeling in principe onaantastbaar

De hoofdregel is: eens geregeld blijft geregeld, ook als u bij de regeling geen advocaat had. Hoe aantrekkelijk het ook lijkt om tegen een aantrekkelijk ogend bedrag ja te zeggen en zo een streep onder de zaak te zetten zodat u vooruit kunt met uw leven, die charme wordt een stuk minder als na een aantal jaar blijkt dat uw schade veel hoger is dan u dacht. Een aantal voorbeelden ter illustratie:

 • Uw werkgever stelde zich eerst coulant op, maar na de regeling komen hier scheurtjes in: uw langzamere werktempo is eigenlijk wel erg lastig en leidt tot bevriezing van uw salaris en uiteindelijk een lagere functie;
 • U bent inmiddels van een studentenkamer naar een eengezinswoning verhuisd. Uw letsel speelde niet op bij het schoonmaken van uw kamer, maar dat is een ander verhaal na de verhuizing.
 • U merkt dat u ook voor het klussen anderen moet inschakelen, met een bijbehorend hoog prijskaartje.
 • U krijgt een aanslag van de belastingdienst, omdat de belastingdienst uw schadevergoeding als belast inkomen ziet. Daar had u niet op gerekend en de verzekeraar geeft niet thuis als u hierover belt: u heeft immers uw handtekening onder de vaststellingsovereenkomst gezet om definitief een streep onder de zaak te zetten.

U dacht dat met tekening van de vaststellingsovereenkomst de zaak in kannen en kruiken was. Dat u het recht had om een belastinggarantie te vragen om de belastingaanslag op de verzekeraar te kunnen afwentelen, wist u niet. U kon ook niet weten dat uw toekomstige schade veel hoger zou kunnen zijn, u had immers geen deskundige die dit onderwerp -met uw belangen in het vizier- tijdig met u besprak.

Zichtbare schade

De eenvoud van het woord schade, maakt dat onvoldoende (h)erkend kan worden dat er schadeposten kunnen zijn waar je als slimme leek niet aan denkt.
In eerste instantie bekommert men zich na een aanrijding vooral om de zichtbare schade, zoals die aan de eigen auto, kleding en andere bij het ongeval beschadigde zaken.
Ook wordt wel gedacht aan het gemis van salaris/inkomensschade, omdat er bijvoorbeeld twee wachtdagen gelden bij ziekte en men dat dus vrij snel merkt via de salarisspecificatie.
De meeste mensen zijn zich er ook wel van bewust dat er smartengeld betaald zal moeten worden voor de geleden pijn.
Dit zijn echter niet de schadeposten die voor de grootste problemen kunnen zorgen als die niet goed geregeld worden.

Wat minder voor de hand ligt: verborgen schadeposten

De LSA-advocaat onderzoekt per individueel geval wat de schade is. Er is geen uitputtende lijst van schadeposten. Wel gaat het erom wat juridisch gevorderd kan worden, gelet op met name de rechtspraak over letselschade. Niet alle schadeposten zijn zichtbaar of voor de hand liggend.

LEES OOK - Whiplash: geen schadevergoeding als neuroloog geen beperkingen vaststelt? 

Waar kunt u aan denken?

 • Vergoeding voor huishoudelijke werkzaamheden, ook als de hulp door naasten wordt verstrekt en ook als u zwarte hulp inschakelt;
 • Vergoeding vanwege vertraging in de studie; op grond van de Letselschade Richtlijn Studievertraging bestaat bijvoorbeeld bij 1 jaar vertraging van een hbo/wo opleiding: € 20.200,-;
 • Vergoeding vanwege de uitval in werkzaamheden aan de woning, dus onderhoud en reparaties die u niet meer kunt verrichten, maar ook verbouwingen. Dit kan aardig in de papieren lopen;
 • Kosten van hulpmiddelen die vanwege uw letsel nodig zijn geworden, maar ook de kosten van een goed geoutilleerd bureau om uit te zoeken welke voorzieningen en hulpmiddelen de kwaliteit van leven van u en uw gezin kunnen verbeteren. Met name bij ernstig letsel, zoals Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), is een dergelijk onderzoek geen overbodige luxe.

Wat mij als LSA-advocaat persoonlijk betreft, zou de insteek van een letselzaak niet een zo hoog mogelijke schadevergoeding moeten zijn, maar om te proberen het slachtoffer zoveel mogelijk in de situatie zonder het ongeval te krijgen. Pas als dat niet lukt, komt de berekening van schade om de hoek kijken.

Bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval, betekent dit bijvoorbeeld dat ingestoken zal moeten worden op inzet van een goede (onafhankelijke en commerciële) arbeidsdeskundige. Die kan samen met het slachtoffer en de eventuele werkgever bedenken welke omstandigheden de re-integratie belemmeren. De kosten daarvan kunnen op de aansprakelijke partij verhaald worden. Gedacht kan verder worden aan inzet van een revalidatietraject of aanpassing van de werkomgeving op kosten van de verzekeraar.

Als volledige re-integratie niet mogelijk blijkt, moet goed in kaart worden gebracht hoe de carrière van het slachtoffer er tot aan het pensioen uit zou zien. Het slachtoffer hoeft die theoretische situatie niet hard te maken: het aannemelijk maken is voldoende (Vehof/Helvetia-arrest van de HR van 15 mei 1998, NJ 1998/624). Deze schade wegens verlies aan verdiencapaciteit kan zeer omvangrijk zijn. Belangrijk is dat bij de aanspraak ook de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals pensioen, worden meegenomen. Zwarte inkomsten mogen onder omstandigheden bij de schadevergoeding betrokken worden.

Via een zogenaamde WGA-garantie, kan men de verzekeraar ook na een regeling tot compensatie aanspreken als de arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV bijvoorbeeld door een wetswijziging na de regeling minder wordt. Dan moet zo’n voorbehoud natuurlijk wel afgesproken zijn.

Datzelfde geldt voor andere reële risico’s, zoals medische. Bij fracturen door een ongeval, ziet men bijvoorbeeld vaak dat de medisch adviseur van de LSA-advocaat een voorbehoud adviseert voor het risico van artrose.

Waarom haastige spoed ook bij letselschade zelden goed is

Een van de meest gestelde vragen bij een letselschade-intake is, hoe hoog de schadevergoeding zal worden. Op zich een hele logische vraag. Een goede letselschadeadvocaat zal echter geen bedrag noemen. Dat komt misschien vreemd over, want is de letselschadeadvocaat dan wel deskundig? Het antwoord is ja. Er zijn namelijk een paar redenen waarom de tijd zal moeten leren wat de schade door het letsel zal zijn:

 • Dit is afhankelijk van het letsel, dus de diagnose. Het medisch dossier van het slachtoffer moet dus opgevraagd worden. Hoeveel rapporten een ervaren letselschadeadvocaat ook heeft gelezen, daarmee wordt hij geen arts. Hoe moeten de klachten van het slachtoffer bijvoorbeeld worden geduid? Is bijvoorbeeld sprake van een whiplash of van een hersenkneuzing? Er zijn immers diagnoses waarbij de symptomen elkaar overlappen. De medisch adviseur van de advocaat moet het letsel beoordelen. Een letselschadeadvocaat die bij het begin van een zaak bedragen noemt, waagt zich dus op glad ijs;
 • Verder herstelt de een nu eenmaal beter dan de ander: de situatie kan na de intake dus nog sterk veranderen. Door desondanks bij een intake bedragen te noemen, kan men verkeerde verwachtingen scheppen. Het verloop van het herstel zal gevolgd moeten worden tot er een zogenaamde medisch stabiele situatie is ingetreden. Bij whiplash wordt vaak een termijn van 2 jaar aangenomen.

Als klachten blijvend zijn en met name als sprake is van arbeidsongeschiktheid, zal de schadevergoeding fors hoger zijn dan als het herstel voorspoedig verloopt en de klachten en beperkingen binnen afzienbare tijd verdwijnen.

Dit betekent dan ook dat bij letselzaken haastige spoed zelden goed is. In het gros van de letselzaken is een medische expertise (een onafhankelijk medisch onderzoek door een medisch specialist) essentieel om een zaak gedegen te kunnen regelen. Wie dit onderzoek moet uitvoeren en aan de hand van welke vragen en welke stukken, kan doorslaggevend zijn voor de uitkomst. . Zonder medische expertise weet men bijvoorbeeld niet hoe de medische situatie in de toekomst zal zijn. Is men daar te optimistisch over geweest bij een regeling, dan wordt het slachtoffer tekort gedaan.

LEES OOK - Geen dekking na oversluiten aansprakelijkheidsverzekering? Accepteer dat nooit zomaar! 

Hoe zit het dan met de advocaatkosten?

Daarover bestaat veel misverstand. Men denkt zelf de kosten te moeten betalen. De hoofdregel is echter dat de aansprakelijke partij in de onderhandelingsfase de redelijke buitengerechtelijke kosten moet betalen. Dit staat in de wet. Ook als geprocedeerd moet worden over één of een paar geschilpunten, geldt in de zogenaamde deelgeschilprocedure een soortgelijke regel. Om de kosten hoeft men het daarom niet te laten. Daarnaast bieden veel LSA-advocaten de mogelijkheid van een gratis intakegesprek. Aan de hand daarvan kan bepaald worden of de advocaat daadwerkelijk de zaak gaat behandelen.

Kortom, er zijn tal van redenen om een letselzaak niet zelf met een verzekeraar te regelen.

Stel onze specialist een vraag!

Direct advies

Neem contact op met MR. H. KORKMAZ

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën