Als je gaat scheiden, vergeet dan niet je testament aan te passen

MR. H.C.D. BOS

Advocaat familie-en erfrecht
Actueel Gepubliceerd op 13 mei, 2019

Als je gaat scheiden, vergeet dan niet je testament aan te passen

Met veel cliënten die ik spreek in het kader van een echtscheiding, heb ik het ook kort over de situatie van overlijden. Immers, als mensen uit elkaar willen, is het meestal niet de bedoeling dat zij elkaars erfgenaam blijven. Met het maken of aanpassen van een testament kunnen partijen daarin voorzien, ook al is de echtscheiding nog niet helemaal rond.

Dit speelde laatst in een rechtszaak 
Een echtpaar had zich tot een notaris gewend om de gevolgen van de door beiden gewenste echtscheiding te regelen. Deze notaris had partijen geholpen bij het maken van de afspraken in het kader van de echtscheiding, maar helaas lukte het partijen niet om overeenstemming te bereiken.

LEES OOK - Uit elkaar met respect voor elkaar 

Geen verzoekschrift tot echtscheiding 
Vervolgens had de man een advocaat benaderd met het verzoek de echtscheidingsprocedure voor hem op te starten. De advocaat had een verzoekschrift tot echtscheiding opgesteld en dit verzoekschrift zou worden ingediend zodra de advocaat de benodigde uittreksels had ontvangen.

Vervolgens heeft de man zichzelf van het leven beroofd. Op dat moment was het verzoekschrift tot echtscheiding nog niet ingediend.

Welke gevolgen had deze situatie in erfrechtelijk opzicht?

De man had een testament laten opstellen tijdens het huwelijk van partijen. In dit testament stond dat zijn vrouw enig erfgenaam is, in het geval de man zou overlijden voordat de vrouw zou overlijden. Ten aanzien van de situatie dat partijen zouden gaan scheiden was in het testament opgenomen dat indien het verzoek tot echtscheiding was uitgesproken, of het verzoek daartoe was gedaan, de bepaling van zijn echtgenote als enig erfgenaam, zou komen te vervallen.

Het kwam tot een geschil tussen de vrouw enerzijds en de broer en vader van de man anderzijds. De vrouw stelde dat zij enig erfgenaam was, terwijl de vader en de broer stelden dat het verzoek van de man aan zijn advocaat de procedure te starten, afdoende zou zijn dat de man een verzoek tot echtscheiding had gedaan zoals in het testament stond.

Als je gaat scheiden, vergeet dan niet je testament aan te passen 

Wat oordeelde de Rechtbank? 
De Rechtbank was van oordeel dat in de onderhavige kwestie niet was voldaan aan de situatie dat de echtscheiding was uitgesproken, dan wel het verzoek daartoe was ingediend. Het verzoek tot echtscheiding wordt immers slechts gedaan door indiening van een verzoekschrift bij de Rechtbank. Daarvan was (nog) geen sprake. Dat de man serieus voornemens was een verzoek tot echtscheiding in te dienen, doet daaraan volgens de Rechtbank niet af.

Conclusie 
Uit het voorbeeld blijkt dat het belangrijk is dat, ook voordat überhaupt sprake is van een echtscheidingssituatie, partijen nadenken over de erfrechtelijke gevolgen van scheiden voorafgaand, tijdens en na het doorlopen van een echtscheidingsprocedure. Wij raden aan om in gesprek te gaan met een deskundige.

Stel onze specialist een vraag!

Lees meer goede ideeën