Help: een loonsanctie door verkeerde adviezen van de bedrijfsarts of arbodienst

MR. P.M.J. NIJBOER

Advocaat arbeidsrecht
Actueel Gepubliceerd op 26 juni, 2017

Help: een loonsanctie door verkeerde adviezen van de bedrijfsarts of arbodienst

Het kan gebeuren dat de bedrijfsarts of arbodienst door een fout oordeelt dat er geen re-integratiemogelijkheden zijn. Het gevolg is dat UWV de werkgever bij de WIA-aanvraag tot een loonsanctie veroordeelt. Volledig ten onrechte denkt de werkgever; de bedrijfsarts heeft immers aangegeven dat de werknemer niet kan re-integreren. Wat kan de werkgever doen?

Direct advies

Dat vrijwel alle werkgevers blindvaren op het advies van de bedrijfsarts of arbodienst is begrijpelijk. De bedrijfsarts is immers een professional die geen enkel belang heeft bij verkeerde adviezen. Maar ook de bedrijfsarts kan fouten maken en situaties niet goed inschatten. En dat kan de werkgever duur komen te staan.

In de regel stopt de verplichting om het loon van zieke werknemers te betalen na 2 jaar. Maar als UWV oordeelt dat de re-integratieverplichtingen niet voldoende zijn nagekomen, kan een loonsanctie volgen waarbij de werkgever in het ergste geval een jaar langer het loon moet doorbetalen. Tijdens de loonsanctie blijft het opzegverbod bij ziekte van toepassing.

Deskundigenoordeel vragen aan UWV

De werkgever is eindverantwoordelijk voor de re-integratie en dat betekent dat de werkgever niet blind mag varen op de adviezen van de bedrijfsarts of arbodienst. Als de werkgever reden heeft te twijfelen aan de adviezen, doet de werkgever er goed aan een deskundigenoordeel aan te vragen bij UWV. Dat is niet alleen verstandig, maar dit verwacht UWV ook van de werkgever bij twijfel over het advies van de bedrijfsarts of arbodienst.

Als uit het deskundigenoordeel volgt dat er onvoldoende aan de re-integratie wordt gedaan, kan er worden bijgestuurd. De werkgever heeft namelijk alle belang bij een “voldragen ziekte dossier” zodat een loonsanctie wordt voorkomen.

Als er toch een loonsanctie komt kan de werkgever bezwaar maken tegen de loonsanctie bij UWV. Indien dat bezwaar niet succesvol is kan de werkgever in beroep gaan bij de rechter. Als de rechter het beroep ongegrond verklaart, is de loonsanctie een feit. En dat voelt niet goed voor de werkgever. Hij meent te goeder trouw te zijn afgegaan op de adviezen van de bedrijfsarts. En door de verkeerde adviezen moet de werkgever nu een jaar langer het loon betalen.

Bedrijfsarts aansprakelijk stellen

De werkgever kan daarnaast overwegen de bedrijfsarts of arbodienst aansprakelijk te stellen voor de schade die de werkgever lijdt nadat de bezwaar- en beroepsprocedure is doorlopen. Het Hof Den Haag heeft in 2016 geoordeeld dat de arbodienst aansprakelijk is voor de door de werkgever geleden schade (uitspraak Gerechtshof Den Haag, juli 2016). De schade omvat het loon dat is betaald gedurende de loonsanctie en een vergoeding voor advocaatkosten. De werkgever in kwestie had het tweede spoor te laat opgestart en kreeg om die reden een loonsanctie.

LEES OOK - Mijn ‘’zieke’’ werknemer verricht werkzaamheden; ontslag op staande voet? 

Veelgestelde vragen

Waar doet de werkgever goed aan bij een loonsanctie:

  • Zorgen dat wordt voldaan aan de adviezen van UWV ten aanzien van de re-integratie;
  • Een oordeel vragen aan een onafhankelijke arbeidsdeskundige;
  • Bezwaar en beroep instellen;
  • UWV verzoeken om de loonsanctie in tijdsduur te bekorten.

Hoe voorkomt de werkgever een loonsanctie?

Een loonsanctie kan niet worden voorkomen maar de werkgever doet er goed aan om:

  • Kritisch te zijn en te blijven ten aanzien van de adviezen van de bedrijfsarts/arbodienst;
  • Bij twijfel direct een deskundigenoordeel bij UWV aan te vragen en desnoods een derde opinie aan een arbeidsdeskundige.

En als de werkgever dan toch een loonsanctie krijgt vanwege verkeerde adviezen van de bedrijfsarts of arbodienst, kan de aansprakelijkstelling zeker lonen!

Stel onze specialist een vraag!

Neem contact op met MR. P.M.J. NIJBOER

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën