Hoe moet ik de huurovereenkomst van recreanten opzeggen?

MR. S. J. VAN SUSANTE

Advocaat Civiel Vastgoed
Actueel Gepubliceerd op 19 januari, 2017

Hoe moet ik de huurovereenkomst van recreanten opzeggen?

Een recreatieondernemer kan de huurovereenkomst met een recreant opzeggen indien hij beschikt over een “concreet en uitvoerbaar herstructureringsplan”. De huuropzegging is aan regels en voorwaarden gebonden. Wanneer deze formaliteiten niet in acht worden genomen, heeft de huuropzegging geen effect. De beoogde herstructurering kan dan niet worden uitgevoerd. Waar moet u op letten om succesvol op te zeggen?

In artikel 11 van de Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen (1 maart 2016) is geregeld in welke gevallen en hoe de recreatieondernemer de huurovereenkomst met de recreant kan opzeggen. In het eerste lid worden de opzeggingsgronden waarop de recreatieondernemer een beroep kan doen opgesomd. In sub h is geregeld dat de recreatieondernemer de huurovereenkomst kan opzeggen in geval van herstructurering.

LEES OOK - Herstructurering van een recreatieonderneming: uw gids naar succes 

Belangrijk: schriftelijke opzegging 
De recreatieondernemer dient de huurovereenkomst schriftelijk op te zeggen per aangetekende brief of de brief persoonlijk te overhandigen. Dit voorkomt bewijsproblemen. Bij mondelinge huuropzegging kan de recreant immers betwisten dat de huurovereenkomst is opgezegd. Het is dan het woord van de recreatieondernemer tegen het woord van de recreant. In geval van schriftelijke huuropzegging kan de recreatieondernemer aantonen en bewijzen dat de huurovereenkomst daadwerkelijk op een bepaalde datum is opgezegd. Het is dan ook belangrijk dat de recreatieondernemer de verzendbewijzen (bij aangetekende post) zorgvuldig bewaart. Bij persoonlijke overhandiging van de opzeggingsbrief doet de recreatieondernemer er verstandig aan de recreant te laten tekenen voor ontvangst.

Wat zijn de opzeggingsgronden? 
Uit de opzeggingsbrief moet blijken op welke grond de recreatieondernemer de huurbeëindiging baseert. Bij opzegging wegens herstructurering kan worden verwezen naar artikel 11 lid 1 aanhef en onder h van de Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen (1 maart 2016). In de brief kan worden opgenomen dat de recreatieondernemer een herstructureringsplan voor een deel van het terrein tot uitvoer gaat brengen waarvoor plaats x van recreant y - waarop een verplaatsbaar of niet meer verplaatsbaar kampeermiddel is geplaatst – nodig is. Het is niet verstandig om in de huuropzegging reeds gedetailleerde informatie te geven over de nieuwe invulling van het terrein. Dergelijke gedetailleerde informatie maakt het lastig om later wijzigingen door te voeren.

Hoe moet ik de huurovereenkomst van recreanten opzeggen?

Termijn opzegging 
In de opzeggingsbrief moet worden aangegeven op welke termijn de huurovereenkomst wordt beëindigd. In geval van opzegging door de recreatieondernemer geldt een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van het lopende overeenkomstjaar. Bij opzegging wegens herstructurering geldt echter een langere opzegtermijn. In lid 3 van artikel 11 is vastgelegd dat de recreatieondernemer bij opzegging wegens herstructurering een opzegtermijn van één jaar in acht dient te nemen voor afloop van het lopende overeenkomstjaar.
Bij opzegging in geval van herstructurering is de recreatieondernemer verplicht om, zo mogelijk, een gelijkwaardige plaats op het terrein aan te bieden. In de opzeggingsbrief kan de recreant hier reeds over worden geïnformeerd. Omwille van de duidelijkheid adviseren wij om in de opzeggingsbrief reeds te vermelden of na uitvoering van de herstructurering een vervangende plaats beschikbaar is.

Kosten en restitutie 
De recreant heeft bij huuropzegging op grond van herstructurering recht op een tegemoetkoming in de kosten gemoeid met de verplaatsing of verwijdering van het kampeermiddel. Tevens heeft de recreant onder bepaalde omstandigheden recht op restitutie van het reeds betaalde jaargeld. En mag de recreant de laatste 6 maanden van de opzegtermijn gratis gebruik maken van de plaats. Wij adviseren om deze financiële aspecten reeds in de opzeggingsbrief te vermelden, zodat de recreant weet waar hij of zij aan toe is.

LEES OOK - Recreant stemt niet in met huuropzegging, wat nu? 

Benoemen procedure Geschillencommissie? 
De Recron heeft in de ‘Vaknota Herstructurering’ vastgelegd dat de recreatieondernemer bij opzegging op grond van herstructurering verplicht is om de recreant te wijzen op de mogelijkheid om de opzegging voor te leggen aan de Geschillencommissie Recreatie. De ‘Vaknota Herstructurering’ is echter slechts een intern document waaraan de ondernemer niet is gebonden. In de Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen (2016) is geen verplichting voor de ondernemer opgenomen om de recreant te wijzen op de Geschillencommissie Recreatie. Toch adviseren wij recreatieondernemers om de recreant in de opzeggingsbrief wel te informeren over de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Recreatie. Daarmee laat u als recreatieondernemer zien dat u de recreant tijdig en volledig informeert over zijn of haar rechtspositie.

Stel onze specialist een vraag!

Neem contact op met MR. S. J. VAN SUSANTE

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën