Je ex plundert de spaarrekening van de kinderen – wat kun je daaraan doen?

MR. H.C.D. BOS

Advocaat familie-en erfrecht
Actueel Gepubliceerd op 23 augustus, 2021

Je ex plundert de spaarrekening van de kinderen – wat kun je daaraan doen?

Als ouders voor de start van een studie of voor het bereiken van meerderjarigheid van hun kinderen gaan scheiden, ontstaat er geregeld een discussie: wat moet er met het spaargeld van de kinderen gebeuren en hoe kan geregeld worden dat de kinderen daadwerkelijk het geld krijgen voor het doel waarvoor het destijds is bestemd? En als je ex de spaarrekening plundert: wat dan?

Veel gestelde vragen zijn:

  • Van wie is dit geld eigenlijk?
  • Wie zorgt na een scheiding voor het spaargeld totdat de kinderen gaan studeren of meerderjarig worden?
  • Hoe voorkom je dat een andere ouder dit geld opmaakt?
  • Wat kun je doen als je ex de bankrekening heeft leeggehaald?

In dit blog zal ik de hiervoor genoemde vier vragen beantwoorden. Ik doe dat aan de hand van de volgende casus: 
Mark en Maud zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Zij hebben een tweeling van 12 jaar, Storm en Sofie. Na de geboorte van de tweeling hebben Mark en Maud voor beide kinderen een zogenaamde Groei Spaarrekening geopend. Deze spaarrekeningen staan op naam van Storm respectievelijk Sofie. Sinds de geboorte van de kinderen hebben Mark en Maud jaarlijks per kind € 500,- gespaard. Op dit moment staat op elke bankrekening € 6.000,-. Mark en Maud hebben besloten te gaan scheiden. Vervolgens blijkt dat Maud al enige tijd geleden van elke rekening € 3.000,- heeft opgenomen voor de inrichting van haar nieuwe woning. Zij heeft niet met Mark overlegd.

Van wie is het spaargeld? 
Allereerst moet beoordeeld worden of het geld van de kinderen is of van de ouders. Als het geld van de kinderen is, dan mogen de ouders alleen het beheer voeren over het spaargeld. Zij mogen het geld niet opnemen en besteden aan zichzelf. Maud zou in zo’n geval dus niet de rekening mogen plunderen en besteden aan de inrichting van haar nieuwe woning, ook niet als het gaat om de inrichting van de kinderkamers. Als het spaargeld van de ouders is, behoort het spaarsaldo op beide rekeningen tot de gemeenschap van goederen. In de echtscheiding zal dit spaargeld in dat geval tussen de ouders moeten worden verdeeld.

Over dit onderwerp is vaak geprocedeerd omdat veel ouders bij een scheiding van mening verschillen over van wie het geld nu eigenlijk is. Uit de rechtspraak blijkt dat de vraag of het geld van de kinderen is of van de ouders, wordt beoordeeld aan de hand van de volgende punten:

  • De tenaamstelling: staat de rekening alleen op naam van de kinderen of (mede) op naam van de ouders/een ouder;
  • Wat was de bedoeling van de ouders destijds bij het openen van de spaarrekening: is het duidelijk of de ouders echt voor de kinderen zouden sparen? Dit kan bijvoorbeeld blijken uit
  • de aard van de spaarrekening (zie hieronder);
  • Wat is de aard van de spaarrekening: indien de spaarrekening bijvoorbeeld een echte kinderrekening betreft, is dat een indicatie dat het de bedoeling van de ouders was om voor de kinderen te sparen.

In het geval van Mark en Maud geldt dat de spaarrekeningen op naam van beide kinderen staan. Het betreffen Groei Spaarrekeningen, oftewel spaarrekeningen die alleen voor kinderen kunnen worden geopend en waarop alleen kan worden gespaard. Op basis van deze feiten ga ik ervan uit dat een rechter zal oordelen dat het spaargeld van de kinderen is. Het spaarsaldo van € 12.000,- mag dan dus niet worden verdeeld tussen de ouders tijdens de scheiding.

LEES OOK - Mag mijn ex met de kinderen verhuizen zonder toestemming? 

Spaarsaldo op naam van de ouders maakt het ingewikkeld 
Als het een spaarsaldo zou zijn geweest op een spaarrekening op naam van beide ouders, is het een stuk lastiger. In dat geval zal moeten worden aangetoond dat het de bedoeling van de ouders was te sparen voor de kinderen op deze bankrekening. Dat zul je moeten aantonen aan de hand van de feiten, wat nog best lastig is. Het gaat dan om feiten als:
Er is gespaard sinds de geboorte van de kinderen;
Ouders hebben nooit tussentijds geld opgenomen van de spaarrekening;
Tijdens de scheiding hebben de ouders het spaarsaldo buiten de verdeling van de gemeenschap van goederen gelaten.

LEES OOK - Klacht indienen tegen de Raad voor de Kinderbescherming: zinvol of niet? 

Wie zorgt voor het spaargeld na de scheiding? 
Mark en Maud zijn getrouwd. Als gevolg daarvan hebben zij beiden het gezag over de kinderen. Op grond van het gezag geldt dat Mark en Maud samen het bewind hebben over het spaargeld. In de praktijk blijkt dat dit lastig is als ouders gaan scheiden. Vaak is het vertrouwen over en weer verminderd. Daarnaast willen ouders vaak zo weinig mogelijk over geld met elkaar spreken.

Dit kun je oplossen door bijvoorbeeld in het echtscheidingsconvenant af te spreken dat één van beide ouders het beheer voert over de bankrekening en de bankafschriften ontvangt (mijn ervaring is dat banken niet naar beide ouders een bankafschrift willen sturen). Jaarlijks (of frequenter) verstrekt de ouder die het beheer voert het jaaroverzicht/de bankafschriften aan de andere ouder zodat deze inzage krijgt in de ontwikkeling van het saldo. Hiermee kan die ouder ook in de gaten houden of er tijdens het afgelopen jaar geen geld is opgenomen.
Daarnaast leggen ouders vaak vast in het echtscheidingsconvenant waarvoor het spaargeld is bedoeld: de studie, de inrichting van de studentenkamer, het rijbewijs etc. Ook kunnen de ouders afspreken dat zij voordat het kind meerderjarig wordt, met het kind in overleg gaan over de besteding van het spaargeld en met het kind dan pas afspraken maken.

Dag van de Scheiding 

Op vrijdag 10 september a.s. is het “de dag van de scheiding”. Op deze dag kunnen geïnteresseerden vrijblijvend kennismaken met en vragen stellen aan de ervaren echtscheidingsspecialisten van Stellicher advocaten.

Hoe voorkom je dat een ouder het geld tussentijds opmaakt? 
Mark en Maud spaarden samen voor de kinderen. Maud heeft echter al tussentijds geld opgenomen van de spaarrekeningen voor zichzelf. Het is begrijpelijk dat Mark er voor de toekomst weinig vertrouwen in heeft dat Maud niet opnieuw geld zal opnemen. In dat geval  is er nog een andere oplossing mogelijk: de zogenaamde BEM-clausule verbinden aan de spaarrekening.
BEM staat voor: Belegging, Erfenis en andere gelden Minderjarigen. Deze clausule houdt in dat er op een bankrekening een clausule wordt gezet die het saldo blokkeert gedurende de minderjarigheid. De ouders kunnen alleen met toestemming van de kantonrechter over het geld beschikken. Daarmee wordt met zekerheid voorkomen dat een ouder het spaargeld van de kinderen opmaakt.

Je ex plundert de spaarrekening van de kinderen – wat kun je daaraan doen? 

Wat kan je doen als je ex de bankrekening heeft leeggehaald? 
Zoals ik hiervoor al beschreef, wordt er geregeld geprocedeerd over het spaargeld van de kinderen. Uit deze rechtspraak blijkt dat, wanneer vast is komen te staan dat het geld van de kinderen is, het opgenomen bedrag door de betreffende ouder moet worden terugbetaald. Deze procedures hebben dan ook zeker kans van slagen en ik raad je dan ook aan in een geval als dat van Mark en Maud het er niet bij te laten zitten.

Mocht je advies nodig hebben over bijvoorbeeld de vraag of het spaargeld van de kinderen is, hoe je afspraken het best kunt vastleggen of over een procedure om het spaargeld terug te vorderen: neem dan gerust contact op.

Stel onze specialist een vraag!

Lees meer goede ideeën