Mag een werknemer een gesprek met de werkgever opnemen?

MR. P.M.J. NIJBOER

Advocaat arbeidsrecht
Actueel Gepubliceerd op 04 april, 2018

Mag een werknemer een gesprek met de werkgever opnemen?

Tegenwoordig is het heel gemakkelijk om met een mobiele telefoon gesprekken op te nemen; gesprekken met bijvoorbeeld de werkgever, collega’s of klanten. Werkgevers kunnen hierdoor geconfronteerd worden met ongewenste opnames en met openbaarmaking daarvan. Moeten werkgevers verzoeken tot het maken van gespreksopnames honoreren? En wat als er heimelijk, dus zonder dat de werkgever ervan weet, opnames zijn gemaakt? Dit zijn de mogelijkheden die een werkgever heeft om (langdurige) gespreksopnames tegen te gaan.

Gesprek opnemen is niet strafbaar 
Het is strafbaar om met een technisch hulpmiddel (zoals een mobiele telefoon) opzettelijk gesprekken op te nemen als degene die opneemt geen deelnemer is aan het gesprek (artikel 139a Wetboek van Strafrecht). Wanneer werkgever en werknemer een overleg voeren of bijvoorbeeld een functioneringsgesprek hebben, mag de werknemer dit gesprek – zonder dat de werkgever dit weet – opnemen, omdat de werknemer deelnemer aan het gesprek is. Een werknemer hoeft dus geen toestemming te vragen voor heimelijke opnames.

Mag een werknemer een gesprek met de werkgever opnemen?

Opnemen toch onrechtmatig 
Toch heeft de werknemer geen onuitputtelijk ‘recht’ om (heimelijk) gesprekken op de werkvloer op te nemen. Dit blijkt onder meer uit een recente uitspraak van de kantonrechter Rotterdam.
In deze uitspraak oordeelde de rechter dat het langdurig heimelijk maken van gespreksopnames een grond was voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werknemer die de opnames had gemaakt. De ontbinding van de arbeidsovereenkomst werd uitgesproken op grond van een verstoorde arbeidsrelatie.

Wat was er aan de hand? 
De werknemer is sinds begin 2016 werkzaam bij de werkgever. Tijdens een functioneringsgesprek blijkt dat de werknemer al anderhalf jaar heimelijk gesprekken met het management, de medewerkers en zelfs met relaties van de werkgever opneemt. De werkgever besluit de werknemer hiervoor te schorsen. Mediation en overleg tussen partijen bieden vervolgens geen oplossing. De werkgever verzoekt de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Oordeel kantonrechter 
Dat de werknemer in strafrechtelijke zin niets verkeerd heeft gedaan, betekent nog niet dat het gedrag van de werknemer niet kan leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werknemer heeft met het langdurig heimelijk opnemen van verschillende gesprekken zijn werkgever laten weten dat hij haar al langere tijd niet vertrouwt. De werknemer heeft met de opnames een dossier willen opbouwen voor een eventuele rechtszaak. Daaruit blijkt volgens de kantonrechter dat er geen vertrouwen bestaat in een vruchtbare voortzetting van het dienstverband. Er is sprake van een verstoorde arbeidsrelatie. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst.

LEES OOK - De AVG en de rol van de Ondernemingsraad 

Wat kan een werkgever doen tegen opnames? 
Een werknemer hoeft dus geen toestemming te vragen voor het (heimelijk) opnemen van gesprekken. Indien de werknemer om toestemming vraagt, kan de werkgever dit in principe niet weigeren. Toch heeft de werkgever een aantal opties om te voorkomen dat privacygevoelige informatie op straat komt te liggen:

Informeer vooraf naar opname

Het is de werkgever altijd toegestaan om de werknemer voorafgaand aan het gesprek te vragen of het gesprek wordt opgenomen. Op grond van goed werknemerschap kan de werknemer in dat geval het maken van opnames niet verzwijgen. Als de werkgever weet dat het gesprek wordt opgenomen, heeft hij de mogelijkheid om in het gesprek op zijn woorden te letten en bepaalde gevoelige informatie niet te openbaren.

Toestemming voor delen

Een werknemer heeft niet de vrijheid om gemaakte opnames te delen met collega’s of via bijvoorbeeld social media. Zonder toestemming is het delen van deze opnames een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Indien de werknemer de opnames toch openbaart, kan de werkgever de werknemer op grond van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer sommeren de opnames niet te delen en van social media te verwijderen.

Kortom 
Ondanks het gegeven dat een werknemer in principe vrij is om (persoonlijke) gesprekken op te nemen waaraan hij deelneemt, hoeft de werkgever niet alles goed te vinden! Wanneer de opnames veelvuldig voorkomen, kan dit onder bepaalde omstandigheden zelfs een grond voor ontslag opleveren. Ook mag een werknemer de gemaakte opnames niet met anderen (collega’s, of via social media) delen.

Heeft u het vermoeden dat uw werknemer regelmatig gesprekken opneemt of gemaakte opnames deelt met anderen? U kunt iets doen. De advocaten van Stellicher helpen u daar graag bij.

Stel onze specialist een vraag!

Neem contact op met MR. P.M.J. NIJBOER

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën