Mijn ex-partner is failliet. Ontvang ik toch nog alimentatie?

MR. J.J.P.T. VAN SUMMEREN

Advocaat ondernemingsrecht
Actueel Gepubliceerd op 12 september, 2018

Mijn ex-partner is failliet. Ontvang ik toch nog alimentatie?

In veel echtscheidingsprocedures bepaalt de rechter dat de ene echtgenoot aan de andere echtgenoot partner- en/of kinderalimentatie moet betalen. Wat gebeurt er als degene die de alimentatie betaalt failliet wordt verklaard? Krijg je dan toch nog (deels) alimentatie?

Stel een man moet aan zijn ex-echtgenote maandelijks € 1.000 aan partneralimentatie betalen. Daarnaast moet hij per maand € 750 aan kinderalimentatie voldoen. Er is een achterstand van € 6.000 ontstaan. De man voldoet schuldeisers niet langer en hij wordt vervolgens failliet verklaard.

In het faillissement van de man wordt een rechter-commissaris benoemd. Hij of zij zal een bedrag vaststellen dat de man maandelijks mag houden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dit wordt ook wel het vrij te laten bedrag genoemd en is qua hoogte vergelijkbaar met de bijstandsnorm. Van dat bedrag zal de man zijn woning, verzekeringen, eten en drinken en gas, water en licht moeten betalen. Heeft de man meer inkomen dan het vrij te laten bedrag? Dan zal hij al het meerdere aan de curator moeten afdragen. De curator gebruikt de bedragen die hij van de man ontvangt om de schuldeisers van de man te betalen.

Rekenvoorbeeld 
Stel de man verdient € 2.500 per maand. De rechter-commissaris heeft bepaald dat de man € 1.100 per maand mag houden en € 1.400 aan de curator moet betalen. Gezien het vrij te laten bedrag, heeft de man onvoldoende middelen om de alimentatie te betalen. Via een gerechtelijke procedure kan de man een zogenoemd verzoek tot nihilstelling indienen. De man vraagt de rechter in dat geval om zowel de kinder- als partneralimentatie vanaf de datum van zijn faillietverklaring op € 0 vast te stellen. Omdat sprake is van een faillissement, geldt als hoofdregel dat de rechter dit verzoek toewijst. De ex-echtgenote en de kinderen ontvangen niet langer alimentatie.

Is er dan echt geen uitzondering mogelijk? In heel uitzonderlijke omstandigheden kan de rechter oordelen dat de man toch maandelijks zijn alimentatie moet voldoen. Bijvoorbeeld als hij zijn eigen faillissement onnodig heeft uitgelokt om onder zijn alimentatieverplichting uit te komen. De vlieger “ik ga nog liever failliet, dan dat ik mijn ex ook maar één cent betaal”, gaat dan niet op. In die situaties maakt de man namelijk misbruik van het faillissement en is zijn enige motief het duperen van de ex-partner en kinderen. In die situaties kan de rechter bepalen dat de man toch maandelijks alimentatie moet betalen.

LEES OOK - Afstand doen van partneralimentatie in een mediation 

Mijn ex-partner is failliet. Ontvang ik toch nog alimentatie? 

Hoe zit het met de achterstand van € 6.000 die voor het faillissement is ontstaan? De ex-echtgenote kan dit bedrag bij de curator indienen. Dit betekent dat zij de stukken waaruit de achterstand blijkt aan de curator toezendt en aanspraak maakt op betaling van € 6.000. Als de man iedere maand een bedrag aan de curator kan voldoen, dan is er aan het eind van het faillissement mogelijk een pot(je) met geld. Daaruit wordt dan (een deel van) de achterstallige alimentatie voldaan.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Stel onze specialist een vraag!

Neem contact op met MR. J.J.P.T. VAN SUMMEREN

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën