Negatief advies van de Raad voor de Kinderbescherming: Wat nu?

MR. H.C.D. BOS

Advocaat familie-en erfrecht
Actueel Gepubliceerd op 03 september, 2021

Negatief advies van de Raad voor de Kinderbescherming: Wat nu?

Zoals ik in een eerder blog schreef kan een rechter in een procedure over minderjarige kinderen aan de Raad voor de Kinderbescherming (hierna: de Raad) vragen advies uit te brengen.

De Raad kan bijvoorbeeld gevraagd worden te adviseren over:

  • waar gaan de kinderen wonen;
  • moet er een zorgregeling komen, en zo ja, hoe moet die eruit komen te zien;
  • is het van belang dat ouders samen het gezag over de kinderen hebben, of juist niet;
  • worden de kinderen in hun ontwikkeling bedreigd, en is het daarom nodig dat zij onder toezicht worden gesteld of zelfs uit huis worden geplaatst.

LEES OOK - Klacht indienen tegen de Raad voor de Kinderbescherming: zinvol of niet?

Advies van de Raad wordt vaak gevolgd 
Zoals ik in de betreffende blog schreef, zal een rechter vaak het advies van de Raad opvolgen. Dat is op zich ook logisch, immers de Raad is de belangrijkste adviseur van de rechter. De Raad is ook de instantie die op onderzoek kan gaan, bijvoorbeeld door de kinderen te bezoeken bij de ouders, te spreken met alle betrokken partijen en derden te bevragen over de kinderen. Op basis van dat onderzoek komt de Raad met een advies. Een rechter kan niet zelf op onderzoek gaan en moet afgaan op hetgeen de Raad ondervindt. Uit het voorgaande blijkt wel dat de Raad adviseert over zeer belangrijke onderwerpen die van grote invloed kunnen zijn op het leven van de kinderen en van jou als ouder. Onderschat de rol van de Raad dan ook niet.

Negatief advies  
Indien de Raad een voor jou negatief advies geeft aan de rechter, wordt het lastiger de uitkomst van de procedure te keren. Het is mijn ervaring dat dit zeker geldt als het gaat om een procedure bij de rechtbank. In een procedure bij de rechtbank beslist over het algemeen één rechter over geschil tussen de ouders en deze zal vaak het advies van zijn belangrijkste adviseur volgen. Het is mijn ervaring dat er in het hoger beroep er meer kansen zijn de uitkomst gekeerd te krijgen. In hoger beroep beslissen drie rechters over de uitkomst en zij lijken samen vaker te ‘durven’ afwijken van het advies van de Raad.

Recente uitspraak 
In een recente uitspraak van mijn kantoor is het ons na drie jaar procederen gelukt (in hoger beroep) om het gezamenlijk gezag gewijzigd te krijgen in het eenhoofdig gezag, alleen voor de moeder. De rechtbank handhaafde het gezamenlijk gezag, ondanks dat de verstandhouding tussen beide ouders zeer slecht was, er beperkt contact was tussen vader en kind en hulpverlening er niet slaagde de situatie te verbeteren. Het gerechtshof besloot in te gaan tegen het advies van de Raad en hakte een knoop door: volgens het gerechtshof was het niet in het belang van het kind het gezamenlijk gezag te handhaven omdat de ouders grote communicatieproblemen hadden en er ondanks alle hulpverlening geen zicht op verbetering was. Eigenlijk precies zoals wij steeds in de procedure zowel bij de rechtbank als het gerechtshof hadden gesteld.

Procedure voortzetten ondanks negatief advies  
Het kan dus absoluut lonen om de procedure voort te zetten. Ook in het geval dat de Raad een voor jou negatief advies heeft gegeven. In deze procedure was er overigens ook een klacht ingediend tegen de Raad vanwege het feit dat het onderzoek niet correct was uitgevoerd. De Raad erkende dat ook tijdens de zitting en bood aan het onderzoek opnieuw te doen. Het gerechtshof wilde daar echter niet meer op wachten omdat de zaak al zo lang liep en besloot het gezamenlijk gezag te wijzigen in het eenhoofdig gezag.

Kortom 
Het kan het uiteindelijk waard zijn om in geval van een negatief advies van de Raad toch door te zetten, ondanks dat velen je zullen adviseren te stoppen met procederen en ondanks dat je op veel plekken zult lezen en horen dat het geen zin heeft. In onze zaak voorspelde iedereen dat het geen zin had om te verzoeken het gezamenlijk gezag gewijzigd te krijgen. Dit omdat het uitgangspunt nu eenmaal is dat er sprake is van gezamenlijk gezag. En dan toch blijkt dat de aanhouder soms echt wint!

Stel onze specialist een vraag!

Lees meer goede ideeën