Problemen bij re-integratie van een zieke werknemer met meerdere werkgevers

MR. P.M.J. NIJBOER

Advocaat arbeidsrecht
Actueel Gepubliceerd op 22 september, 2016

Problemen bij re-integratie van een zieke werknemer met meerdere werkgevers

Werkgevers in de facilitaire dienstverlening krijgen nog wel eens te maken met de re-integratie van een zieke c.q. arbeidsongeschikte werknemer die meerdere werkgevers heeft. Door de verschillende arbeidsverhoudingen kunnen problemen ontstaan bij de re-integratie van de zieke werknemer, hoe los je die op?

Wat is het probleem? 
Na de ziekmelding van de werknemer, zal de werkgever de werknemer oproepen bij de bedrijfsarts. Vervolgens zal een plan van aanpak worden opgesteld en dienen re-integratie-inspanningen te worden verricht. De werkgever en de werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Maar als de werknemer ook werkzaam is bij andere werkgevers zijn er bijkomende omstandigheden die van invloed zijn op de re-integratie van de werknemer.

Stel dat een werknemer drie werkgevers heeft. De werknemer werkt in de ochtend, middag en avond een dienst van drie uur. Op een dag meldt de werknemer zich ziek bij werkgever nummer 3 (avond), die vervolgens de bedrijfsarts inschakelt. De bedrijfsarts is van mening dat de werknemer arbeidsgeschikt is. De werknemer is medisch gezien in staat om drie uur in de avond te werken. De werknemer daarentegen houdt vol dat hij daartoe niet in staat is. Er zijn immers drie werkgevers waar hij voor moet werken.

Maar daar houdt de bedrijfsarts geen rekening mee. En dit hoeft hij ook niet. Hij dient slechts te beoordelen of de werknemer medisch gezien in staat is de werkzaamheden bij werkgever nummer 3 te verrichten.

Wat is het gevolg? 
De werknemer zal zijn re-integratieverplichtingen niet nakomen. Ondanks dat hij arbeidsgeschikt wordt geacht door de bedrijfsarts, en de werkgever daarom mag verwachten dat hij de werkzaamheden hervat, zal de werknemer niet komen werken. Hoogstwaarschijnlijk zal de werknemer een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen, om vast te laten stellen of de werknemer wel of niet arbeidsgeschikt is.

Problemen bij de re-integratie van een zieke werknemer met meerdere werkgevers

Wat zijn de opties voor de werkgever in deze situatie? 
Ervan uitgaande dat ook UWV zal oordelen dat de werknemer arbeidsgeschikt is en zijn werkzaamheden kan verrichten, zijn er twee routes die de werkgever kan bewandelen. Welke route de werkgever kiest, is afhankelijk van het antwoord op de vraag of hij de werknemer graag in dienst wil houden of liever afscheid van hem neemt.

Optie 1: In overleg treden 
Indien de werkgever de werknemer graag in dienst wil houden, raden wij aan in overleg te treden met de andere werkgevers, om zo tot een goede oplossing te komen ten aanzien van de re-integratie. Het zou voor alle partijen in het voordeel kunnen zijn om samen te werken. Partijen zouden bijvoorbeeld één bedrijfsarts kunnen inschakelen die rekening houdt met alle betrokken werkgevers en de verschillende werkzaamheden die de werknemer verricht. Zo kan de bedrijfsarts tot een realistisch oordeel komen, met als gevolg een plan van aanpak om de re-integratie te laten slagen.

Optie 2: Verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst 
Indien de werkgever afscheid wil nemen van de werknemer, kan de rechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken op grond van verwijtbaar handelen of nalaten. De werknemer is immers arbeidsgeschikt, maar werkt niet. Een dergelijke procedure – mits goed onderbouwd – heeft een goede slagingskans.

LEES OOK - Dossier opbouwen tegen werknemers: de ultieme checklist 

Stellicher advocaten heeft hierover onlangs met succes een procedure gevoerd, waarin zij de werkgever bijstond. In deze procedure was sprake van een situatie die vergelijkbaar is met het genoemde voorbeeld hierboven.

De werkgever handelde – terecht – conform het oordeel van de bedrijfsarts. Ondanks het oordeel dat de werknemer arbeidsgeschikt was, verrichtte hij geen werkzaamheden. De werknemer voerde in deze procedure aan dat de werkgever met de andere werkgevers diende te overleggen en samen te werken met betrekking tot de re-integratie. Lichamelijk kon hij het niet aan om alle drie de diensten op een dag te werken. De avond-werkgever werd de dupe van de werkzaamheden die de werknemer bij de andere werkgevers gedurende de dag verrichtte.

De rechter heeft dit verweer van de werknemer niet gehonoreerd. De werkgever heeft namelijk geen verplichting om samen te werken met de andere werkgevers. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst werd toegewezen.

Stel onze specialist een vraag!

 

Neem contact op met MR. P.M.J. NIJBOER

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën