Wet arbeidsmarkt in balans: De arbeidsovereenkomst

MR. P.M.J. NIJBOER

Advocaat arbeidsrecht
Actueel Gepubliceerd op 03 juni, 2019

Wet arbeidsmarkt in balans: De arbeidsovereenkomst

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Hiermee wordt het arbeidsrecht (wederom) op verschillende onderdelen gewijzigd. De wet heeft onder meer gevolgen ten aanzien van de arbeidsovereenkomst. In dit artikel zetten we de belangrijkste wijzigingen die de wet doorvoert ten aanzien van het ontslagrecht op een rij. 

1.  Aard van de arbeidsovereenkomst 
De werkgever wordt verplicht schriftelijk of elektronisch – bij voorkeur in de arbeidsovereenkomst zelf – aan te geven wat voor een soort arbeidsovereenkomst het betreft. De werkgever moet aangeven:

  • of het om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd gaat;
  • of er sprake is van een oproepovereenkomst, een uitzendovereenkomst of een payrollovereenkomst; en
  • in het geval van een payrollovereenkomst, welke arbeidsvoorwaarden op de payrollwerknemer van toepassing zijn.

2.  Concurrentiebeding bij proeftijdontslag 
Op dit moment blijft een werknemer gewoon aan een (schriftelijk overeengekomen) concurrentiebeding gebonden wanneer de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd wordt opgezegd. Per 1 januari 2020 verandert dit. Vanaf dat moment kan een werknemer niet aan een concurrentiebeding worden gehouden wanneer tijdens de proeftijd wordt opgezegd.

Wet Arbeidsmarkt in Balans: De Arbeidsovereenkomst 

3.  Codificatie proeftijd bij opvolgende arbeidsovereenkomst 
De WAB biedt de wettelijke mogelijkheid om een proeftijd op te nemen in een opvolgende arbeidsovereenkomst. Deze mogelijkheid bestond al in jurisprudentie, maar is nu vastgelegd in de wet. Houd dit dus in de gaten als u een werknemer een tweede of derde arbeidsovereenkomst aanbiedt. Een proeftijd opnemen bij een opvolgende arbeidsovereenkomst kan alleen als er duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemer worden geëist dan bij de voorgaande arbeidsovereenkomst.

Andere gevolgen 
De introductie van de Wet arbeidsmarkt in balans heeft niet enkel gevolgen ten aanzien van de arbeidsovereenkomst, maar ook ten aanzien van flexibele arbeid, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet. Lees ook onze andere artikelen over de Wab!

LEES OOK - Wet arbeidsmarkt in Balans – Ontslagrecht 

Stel onze specialist een vraag!

Lees meer goede ideeën