Woonrecht na scheiding: Wat zijn de gevolgen van verlaten van de echtelijke woning?

MR. H.C.D. BOS

Advocaat familie-en erfrecht
Actueel Gepubliceerd op 01 juli, 2019

Woonrecht na scheiding: Wat zijn de gevolgen van verlaten van de echtelijke woning?

Op het moment dat je besluit uit elkaar te gaan, heeft dit uiteraard grote gevolgen. In de eerste plaats natuurlijk alle emoties die deze beslissing met zich mee brengt, en daarnaast alle praktische en juridische gevolgen. Vaak wordt mij in dat kader de vraag gesteld: moet ik nu wel of niet de echtelijke woning uitgaan? Hoe zit het met het recht om in de echtelijke woning te blijven wonen? Aan beide beslissingen zitten haken en ogen, leg ik hier uit. Vanuit emotie kan er een groot belang zijn om rust te creëren en de woning uit te gaan. Vaak zie ik dat vaders de woning verlaten en elders onderdak zoeken. De moeders blijven met de kinderen in de woning

‘Birdnesting’ is een tijdelijke oplossing 
Ook zie ik steeds vaker dat er (tijdelijk) gekozen wordt voor een oplossing die ‘birdnesting’ wordt genoemd. In geval van birdnesting blijven de kinderen in de woning en ‘vliegen’ de ouders om de beurt in en uit. De ouders beschikken dan over andere woonruimte, en soms wordt diezelfde woonruimte afwisselend door hen gebruikt.

Birdnesting kan, zo blijkt uit de praktijk, voor stabiliteit en rust voor de kinderen zorgen, maar voor ouders kan het behoorlijk belastend zijn. Zeker in de situatie dat zij de ‘tweede’ woonruimte afwisselend ook samen gebruiken en dus geen echte privéruimte meer hebben. In een tijd dat je net uit elkaar bent en elkaar over het algemeen niet meer zo leuk vindt, kan dat een grote uitdaging zijn. Feit is echter wel dat de ouders dan de nadelen dragen, en niet de kinderen. Birdnesting is over het algemeen een tijdelijke oplossing. Uiteindelijk moet je knopen doorhakken.

LEES OOK - Waarom het verzwijgen van vermogen bij echtscheiding een kostbare fout kan zijn 

De gevolgen van procederen 
Het is mijn ervaring inmiddels dat de ouder die tijdelijk de echtelijke woning uit gaat, degene is die gedurende een langere periode de woning niet meer inkomt. Dat is zeker het geval indien ouders het niet met elkaar eens worden, en ze vervolgens moeten procederen  over de echtscheiding. In die procedure kan gevraagd worden om:

  • het tijdelijk uitsluitend gebruik van de echtelijke woning voor de duur van de echtscheidingsprocedure;
  • het uitsluitend gebruik van de echtelijke woning gedurende zes maanden nadat de echtscheiding is geformaliseerd (dat wil zeggen: is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand). Met het woord ‘uitsluitend’ wordt bedoeld met uitsluiting van de ander. Krijgt jouw ex-partner in de procedure het uitsluitend gebruik van de woning, dan mag jij de woning niet meer in. Dat is zelfs het geval als de woning jouw eigendom is!
  • Vaak krijgt degene die in de woning is achtergebleven het uitsluitend gebruik van de woning. Dat is zeker het geval indien er sprake is van kinderen die in de woning zijn achtergebleven. Denk dan ook niet te luchthartig over de beslissing (tijdelijk) de woning te verlaten.

Anderzijds: denk ook niet te luchthartig over de beslissing om in de woning te blijven wonen. Recent maakte ik een procedure mee waarin de moeder de rechter (onder andere) vroeg om het voorlopig uitsluitend gebruik van de woning. Zij wilde in de woning blijven wonen om voor de kinderen voor stabiliteit en rust te zorgen. De vader had de woning tijdelijk verlaten. Tijdens de zitting stemde de vader in met het tijdelijk gebruik van de woning door de moeder en bleek hij bereid te zijn de hypotheekrente en aflossing voor de hypotheek voor zijn rekening te nemen. Dit werd vervolgens ook zo vastgelegd in de beslissing van de rechter.

Woonrecht na scheiding: wat zijn de gevolgen van verlaten van de echtelijke woning? 

LEES OOK - Een omgangsregeling voor mijn hond na een echtscheiding, is dat mogelijk? 
Gebruikslasten woning kunnen voor stress zorgen 
De moeder kwam er vervolgens achter dat zij met het uitsluitend gebruik van de woning ook uitsluitend zou worden belast met alle gebruikerslasten van de woning. Met gebruikerslasten wordt bedoeld alle lasten die voortvloeien uit het gebruik van de woning, zoals de kosten voor:

  • gas, water, licht;
  • internet;
  • telefoonkosten;
  • het gebruikersdeel van de gemeentelijke belastingen etc.

 

De moeder had zich dat niet gerealiseerd en kwam in een situatie terecht waarin zij feitelijk in een veel te duur en te groot huis woonde. Alleen al aan gas, water en licht was zij een groot deel van haar netto inkomen kwijt. Daar waar zij aanvankelijk dacht rust en stabiliteit te kunnen creëren met het verzoek om het uitsluitend gebruik van de woning, kwam zij in een situatie terecht die bij haar grote financiële stress veroorzaakte.

Kortom: 

Een beslissing over het (tijdelijk) verlaten van de woning moet goed worden overwogen vanwege de grote gevolgen. Het is van belang niet alleen te kijken naar de korte termijn, maar ook naar de lange termijn en bedenk daarbij:

  • Ga jij tijdelijk de woning uit, dan is de kans groot dat je er voorlopig niet meer in komt;
  • Wil jij in de woning blijven, kan je dit dan op de langere termijn wel betalen?
  • Uiteindelijk zijn het maar stenen!

Als je in een scheidingssituatie zit en je hebt advies nodig bij de beslissing of je de woning al dan niet moet verlaten, neem dan gerust met mij contact op.

Stel onze specialist een vraag!

Neem contact op met MR. H.C.D. BOS

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën