Met deze vier essentiële tips krijg je als werkgever samen met de bedrijfsarts meer grip op het ziekteproces

MR. P.M.J. NIJBOER

Advocaat arbeidsrecht
Actueel Gepubliceerd op 22 april, 2021

Met deze vier essentiële tips krijg je als werkgever samen met de bedrijfsarts meer grip op het ziekteproces

Werkgevers ervaren het proces met een zieke werknemer vaak als tijdrovend, stroperig en onduidelijk. En er is een web aan regelgeving waar u het fijne niet van weet. Wilt u ook meer grip op het ziekteproces van uw werknemer? Kan de samenwerking met de bedrijfsarts beter? Ik geef u vier tips om controle te krijgen.

U moet blind vertrouwen op het advies van een bedrijfsarts, waarmee de communicatie wellicht stroef en via een tussenpersoon verloopt. U bent niet volledig geïnformeerd over de gezondheid van uw werknemer, want dat mag de bedrijfsarts niet in verband met zijn geheimhoudingsplicht. Uw bedrijfsarts geeft vaak te korte en naar uw mening onduidelijke adviezen. Die veelal zijn gebaseerd op onvolledige of eenzijdige informatie, waar u vervolgens uw vraagtekens bij zet.
U bent niet de enige die hier moeite mee heeft. De ervaring leert dat u het ziekteproces daarom graag uit handen geeft, maar er vervolgens te weinig aandacht aan besteedt. Hoog tijd dus, om u van tips te voorzien om de samenwerking met de bedrijfsarts te verbeteren en u meer grip te geven op het ziekteproces van uw werknemer.

LEES OOK - Problemen bij de re-integratie van een zieke werknemer met meerdere werkgevers 

Tip 1: Overleg met de bedrijfsarts bij onduidelijkheid 
Communicatie met de bedrijfsarts komt in de praktijk veel te weinig voor. Ik zie vaak dat werkgevers afgaan op een eigen interpretatie van wat er in een advies van de bedrijfsarts staat. Allereerst is het mogelijk dat deze interpretatie onjuist is. Ten tweede leidt dit vaak tot discussie met de werknemer, want die heeft een eigen interpretatie en kan (wel) refereren aan wat de bedrijfsarts met hem besprak in het consult. Verhelp onduidelijkheid. Bel de bedrijfsarts of stuur een e-mail. Vraag om verheldering van wat er in het advies staat en hoe dit vorm krijgt in uw situatie.

Tip 2: Stel de bedrijfsarts gerichte vragen 
Stel de bedrijfsarts gerichte vragen over zijn adviezen of de re-integratie. Dit kan veelal via een casemanager, soms via een digitaal systeem. De bedrijfsarts dient zich in zijn advies uit te laten over:

  • de werkzaamheden waartoe uw werknemer wel of niet in staat is;
  • de verwachte duur van het verzuim;
  • de mate waarin uw werknemer arbeidsongeschikt is;
  • eventuele aanpassingen of werkvoorzieningen die u moet treffen in het kader van de re-integratie.

In de praktijk omvatten de adviezen deze informatie vaak niet. U kunt vragen het advies aan te vullen. Of verzoeken de onderdelen die u niet begrijpt te verduidelijken, zodat u er ook daadwerkelijk iets mee kan. Vraag de bedrijfsarts duidelijkheid te geven over de belastbaarheid ten aanzien van specifieke werkzaamheden van de functie. Vraag hem ook naar bepaalde behandelingen die uw werknemer ondergaat en het succes daarvan, zoals een therapie.

Vergeet ook niet te vragen of de bedrijfsarts andere behandelingen kan aanbevelen die het herstel zullen bevorderen. Eveneens kunt u de vraag stellen wat u in het algemeen nog meer kunt doen om aan de re-integratie-eisen te voldoen en het herstel te bevorderen. De bedrijfsarts is – tot UWV om de hoek komt kijken – de leider van de ziektediagnose en het -proces. Zorg ervoor dat u weet en begrijpt wat er van u wordt verwacht en vraag indien dit nodig is.

Tip 3: Houd een vinger aan de pols en bewaak de termijnen in het ziekteproces 
Noteer termijnen en afspraken in uw agenda – bijvoorbeeld voor de probleemanalyse, het plan van aanpak en de afspraken met de bedrijfsarts – en behoud de controle. Als ik een werkgever vraag hoe lang het geleden is dat de werknemer bij de bedrijfsarts is geweest, dan is het antwoord geregeld: “enkele maanden geleden”. Als ik vervolgens vraag hoe het met de werknemer gaat en wanneer de werkgever hem voor het laatst heeft gesproken, dan is het antwoord vaak “geen idee” en “ongeveer rond diezelfde tijd”.

Werkgevers laten de controle over het proces los. U lijkt zich soms onvoldoende te realiseren dat periodieke bezoeken aan de bedrijfsarts noodzakelijk zijn om de volgende stappen te bepalen. Ook lijkt u zich soms onvoldoende te realiseren dat er na het verstrijken van bepaalde perioden wettelijke verplichtingen op u rusten die u moet nakomen, bijvoorbeeld uit de Wet verbetering poortwachter, zoals het opstellen van een plan van aanpak of een evaluatie.

Onvoldoende grip en aandacht voor het ziekteproces en uw verplichtingen, kan betekenen dat u hiervoor op een later moment door UWV wordt gesanctioneerd. Als de overeenkomst voor bepaalde tijd tijdens ziekte afloopt, en u heeft onvoldoende re-integratie-inspanningen verricht, dan kan UWV een verhaalsanctie opleggen. De Ziektewetuitkering wordt (gedeeltelijk) op u verhaald. UWV kan ook een loonsanctie opleggen. In het ergste geval moet u het loon van de zieke werknemer 12 maanden langer doorbetalen. Laat het niet zover komen. Behoud de controle.

Tip 4: Houd zelf ook contact met uw werknemer 
Een onderdeel van grip houden op het proces is ook het contact behouden en onderhouden met uw zieke werknemer. U moet dit niet (uitsluitend) aan de bedrijfsarts “overlaten”.
Het houden van contact met uw werknemer zorgt ervoor dat u beter begrip heeft van de situatie waarin uw werknemer zich bevindt, wat bijvoorbeeld het nemen van stappen in het ziekteproces ten goede komt. Het kan er tevens voor zorgen dat de werknemer zich gehoord en gewaardeerd voelt; dat de werknemer de connectie met uw organisatie niet wil kwijtraken en dat hij zich extra inzet om zijn terugkeer te bevorderen. Als er goede communicatie is tussen de werknemer en werkgever, dan bemerk ik dat dit het ziekteproces doorgaans positief beïnvloedt. Zorg ervoor dat er contactmomenten zijn.

Maak gebruik van deze tips en krijg gegarandeerd meer grip op het ziekteproces van uw zieke werknemer.

Stel onze specialist een vraag!

Lees meer goede ideeën