Waarom goed communiceren met recreanten over een herstructureringsplan van groot belang is

MR. S. J. VAN SUSANTE

Advocaat Civiel Vastgoed
Actueel Gepubliceerd op 03 februari, 2017

Waarom goed communiceren met recreanten over een herstructureringsplan van groot belang is

Wanneer een recreatieondernemer over gaat tot herstructurering van een deel van het terrein, kan dat grote gevolgen hebben voor de huidige recreanten. Er zullen immers huurovereenkomsten worden opgezegd. Goede en duidelijke communicatie is erg belangrijk om draagvlak te creëren. De recreanten willen graag weten waar zij aan toe zijn, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden. Wanneer moet een recreatieondernemer beginnen met informeren? Wat kan de recreatieondernemer het beste wel en niet vertellen? Dit zijn de best practices.

#1 Stel een communicatieplan op 
Begin met het opstellen van een communicatieplan. Hierin kan worden vastgelegd wie u gaat informeren over de voorgenomen herstructurering. Maak een inventarisatie van de personen en organisaties die vroeg of laat worden geconfronteerd met de voorgenomen wijzigingen. Denk daarbij aan de gemeente, financiers, personeel en uw huidige recreanten. Goede en duidelijke informatie vooraf voorkomt verrassingen die kunnen leiden tot weerstand en onrust.

In het communicatieplan kan tevens worden vastgelegd wanneer u de betreffende mensen en organisaties gaat informeren. In een vroegtijdig stadium, nog tijdens de planvorming, kan de recreatieondernemer al contact opnemen met de gemeente en financiers. De vraag of de voorgenomen herstructurering doorgang kan vinden is immers afhankelijk van de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt en het al dan niet verkrijgen van financiële middelen.

LEES OOK - Herstructurering van een recreatieonderneming: uw gids naar succes 

#2 Houd rekening met opzegtermijnen 
Wanneer blijkt dat de voorgenomen herstructureringsplannen haalbaar zijn, kunt u het personeel en de huidige recreanten informeren. Hou bij het opstellen van het tijdpad wel rekening met de opzegtermijn zoals opgenomen in de Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen (1 maart 2016). Bij opzegging van de huurovereenkomst dient een opzegtermijn van minimaal één jaar in acht te worden. Om er voor te zorgen dat de huuropzegging niet als een verrassing komt, dient de recreant voor die tijd al middels nieuwsbrieven te worden geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen.

LEES OOK - Hoe moet ik de huurovereenkomst van recreanten opzeggen? 

#3 Breng recreant op de hoogte van voornemens tot opzegging 
In sommige gevallen is het echter niet mogelijk om te wachten met het informeren van de huidige recreanten. Denk daarbij aan recreanten die voornemens zijn fors te investeren in het recreatiemiddel. Of aan verkoop van het recreatiemiddel met behoud van staanplaats. In dergelijke gevallen moet u als recreatieondernemer de recreant op de hoogte brengen van uw voornemens. Ook al zijn deze voornemens op dat moment nog niet uitgewerkt in een concreet en uitvoerbaar herstructureringsplan. U dient te voorkomen dat recreanten nog investeringen gaan doen, terwijl u voornemens bent de huurovereenkomsten op te zeggen op grond van herstructurering. De rechter zal hier bij het toekennen van een eventuele schadevergoeding ook rekening mee houden.

DOWNLOAD HIER GRATIS ONZE COMPLETE HERSTRUCTURERINGSGIDS 

Waarom goed communiceren met recreanten over een herstructureringsplan van groot belang is

#4 Leg vast wat u gaat communiceren 
Tot slot kan in het communicatieplan worden vastgelegd wat u gaat mededelen. De gemeente dient zo gedetailleerd mogelijk te worden geïnformeerd over de herstructureringsplannen zodat kan worden onderzocht of deze passen binnen het bestemmingsplan. Of dat de gemeente vergunningen en/of ontheffingen kan verlenen. Ook bij financiers geldt hoe gedetailleerder de informatie over de herstructureringsplannen, hoe groter de kans op succes.

Bij communicatie richting de recreanten is zorgvuldigheid en voorzichtigheid geboden. Enerzijds moet uit de communicatie en het herstructureringsplan blijken dat de plaats van de betreffende recreant wordt opgeheven. Anderzijds kleeft er een risico aan het verstrekken van zeer gedetailleerde informatie. Dat beperkt de recreatieondernemer bij het doorvoeren van eventuele wijzigingen in de voorgenomen herstructureringsplannen.

LEES OOK - Recreant stemt niet in met huuropzegging, wat nu? 

Een praktijkvoorbeeld 
Ter illustratie een praktijkvoorbeeld waarover de Geschillencommissie Recreatie heeft geoordeeld. Een recreatieondernemer had huurovereenkomsten opgezegd op grond van herstructurering. In het herstructureringsplan stond dat de staanplaatsen zouden worden opgeheven ten behoeve van de plaatsing van bungalows. Dit is ook zo met de recreanten gecommuniceerd. De recreatieondernemer is uiteindelijk over gegaan tot de plaatsing van stacaravans in plaats van bungalows. De Geschillencommissie Recreatie oordeelde dat de recreatieondernemer op grond van de Recron-voorwaarden de huurovereenkomsten opnieuw moest opzeggen. Dit zou mogelijk anders zijn geweest indien de recreatieondernemer geen concrete informatie zou hebben verschaft over de nieuwe invulling, maar zou hebben volstaan met de mededeling dat de staanplaatsen zouden verdwijnen.

Op de uitspraak van de Geschillencommissie Recreatie valt het nodige aan te merken. De uitspraak maakt echter wel duidelijk dat er zorgvuldig en weloverwogen moet worden gecommuniceerd. Per individu en organisatie is het wijs af te wegen welke informatie wanneer wordt verstrekt. Maatwerk is vereist.

Stel onze specialist een vraag!

Neem contact op met MR. S. J. VAN SUSANTE

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën